«Τρέχει» ο εξωδικαστικός μηχανισμός για αγρότες – «Ανάσα» για εκατοντάδες οφειλέτες στη Μαγνησία

«Τρέχει» ο εξωδικαστικός μηχανισμός για αγρότες – «Ανάσα» για εκατοντάδες οφειλέτες στη Μαγνησία

«Ανάσα» για εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφους

«Ανάσα» και για εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφους της Μαγνησίας αναμένεται να αποτελέσει η νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, που άρχισε να «τρέχει» εδώ και λίγες ημέρες, προσφέροντας μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα υποβολής αίτησης και από κατ’ επάγγελμα αγρότες. Να αναφερθεί ότι η ρύθμιση αφορά οφειλές προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ασφαλιστικά ταμεία και ΕΦΚΑ -κυρίως ΟΓΑ) και τράπεζες υπό εκκαθάριση (κυρίως πρώην Αγροτική Τράπεζα, Συνεταιριστικές, ΤΤ, FBB, Probank, Proton κ.λπ.).
Σύμφωνα με όσα επισημαίνει σχετικά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η ρύθμιση των αγροτικών χρεών μπορεί να περιλαμβάνει 100% διαγραφή τόκων υπερημερίας δανείων, διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθεί υπόψη ο νόμος για τα πανωτόκια και οι ισχύουσες υποθήκες (κατόπιν ελέγχου), διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων Δημοσίου, βάσει της ακίνητης περιουσίας και αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις, βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Ειδικά, για τη ρύθμιση των αγροτικών δανείων προβλέπεται:

-Η διαγραφή κεφαλαίου μπορεί να φτάσει ακόμα και το 60%, σε περίπτωση ολικής εξόφλησης εντός τριμήνου, της οφειλής, που απομένει μετά τη διαγραφή τόκων και πανωτοκίων
-Η αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως και 10 έτη και η διαγραφή κεφαλαίου να φτάσει το 40%, σε περίπτωση ρύθμισης σε δόσεις της οφειλής, που απομένει μετά τη διαγραφή τόκων και πανωτοκίων.
Όσον αφορά στη ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο, προβλέπονται αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις και διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων, ακόμη και βασικού φόρου ή εισφοράς (υπό προϋποθέσεις, δηλαδή να μην υπάρχει περιουσία υψηλής αξίας). Επιπλέον, στη νέα έκδοση της πλατφόρμας, τα κριτήρια υπαγωγής οφειλετών προσδιορίζονται με βάση τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2017, επιτρέποντας να ληφθεί υπόψη η νεότερη οικονομική θέση τού οφειλέτη. Εφεξής θα είναι δυνατή, δε, η ρύθμιση οφειλών που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι το τέλος του 2017, αυξάνοντας το σχετικό όριο κατά ένα έτος. Όσοι έχουν υποβάλλει οριστικά την αίτηση, χωρίς να περιλάβουν τις οφειλές του 2017, θα έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν και τις οφειλές του 2017. Στην περίπτωση αιτήσεων που περατώθηκαν ως άκαρπες, για διαδικαστικούς λόγους, ο οφειλέτης θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει εκ νέου αίτηση, προσθέτοντας και τις οφειλές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017.

e-thessalia.gr