«Φουντώνουν» τα ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια

«Φουντώνουν» τα ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια

Η ανεπάρκεια των παροχών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα φορολογικά κίνητρα οδηγούν ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους στα ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια των επιχειρήσεων.

Μπορεί μεν να ξεκίνησε από χαμηλή βάση, ωστόσο με ισχυρούς ρυθμούς αυξάνεται η παραγωγή των ομαδικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων στη χώρα μας, καθώς μετά το περυσινό +27%, με νέα άνοδο ξεκίνησε και το πρώτο φετινό πεντάμηνο.

Τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα είναι ενδεικτικά, καθώς η διαχείριση των «συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων» από τα 155,3 εκατ. του 2015 εκτινάχθηκε πέρυσι στα 264,4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, πρόκειται για κεφάλαια που καταβάλλουν είτε αποκλειστικά οι εργοδότες μεσαίων και κυρίως μεγάλων επιχειρήσεων, ή από κοινού εργοδότες και εργαζόμενοι, προκειμένου οι τελευταίοι να εισπράξουν σε βάθος χρόνου μια πρόσθετη σύνταξη, ή ένα σημαντικό ποσό εφ’ άπαξ.

Σύμφωνα με παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς, δύο είναι οι κυριότεροι παράγοντες (πέρα από την πολιτική κινήτρων προς το προσωπικό-στελέχη που εφαρμόζουν ορισμένες επιχειρήσεις) οι οποίοι έχουν οδηγήσει στην ταχεία ανάπτυξη των ομαδικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων κατά τα τελευταία χρόνια.

Πρώτον, η συνειδητοποίηση ολοένα και περισσότερων εργαζομένων ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δεν θα μπορεί από μόνο του να τους εξασφαλίσει ικανοποιητική σύνταξη στο μέλλον, οπότε θα πρέπει να προνοήσουν από τώρα για εύρεση επιπρόσθετων πηγών εισοδήματος και

δεύτερον, τα υπάρχοντα αξιοσημείωτα φορολογικά κίνητρα, ιδιαίτερα για άτομα με υψηλές ετήσιες αποδοχές.

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για τα ποσά που καταβάλλονται στο συνταξιοδοτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους, ενώ αντίθετα όταν θα τους καταβληθεί μελλοντικά το ποσό, επιβαρύνονται με φορολογικό συντελεστή:

α) 10% για κάθε εφ’ άπαξ καταβολή έως το ποσό των 40.000 ευρώ.

β) 20% για κάθε εφ’ άπαξ καταβολή για το μέρος που υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ.

γ) 15% για κάθε περιοδική καταβαλλόμενη αμοιβή

Σε περίπτωση πρόωρης είσπραξης των ασφαλίστρων, οι προαναφερθέντες φορολογικοί συντελεστές αυξάνονται κατά 50%.

Για τους ίδιους λόγους άλλωστε, ταχεία ανάπτυξη σημειώνουν και τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, στα οποία οι εισφορές των μισθωτών απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος και οι εισφορές εργοδοτών θεωρούνται δαπάνες της επιχείρησης.

πηγή:euro2day.gr