Αδειοδοτήθηκε το Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου

Αδειοδοτήθηκε το Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου

«Για να φτάσει στην οριστική αδειοδότηση το Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου, χρειάστηκαν οι συντονισμένες και επίπονες ενέργειες του προέδρου κ. Γρηγόρη Ιγγλέση τα δύο προηγούμενα χρόνια, ο οποίος προχώρησε στη χωροθέτηση του χιονοδρομικού, στη νομιμοποίηση και την αδειοδότηση όλων των κτισμάτων και όλων των υφισταμένων υποδομών. Με την έγκριση του περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστού, ο οποίος έδωσε την εντολή της εκπόνησης της περιβαλλοντικής μελέτης, αλλά και της ένταξης του Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου στο δίκτυο χιονοδρομικών κέντρων Ελλάδος και τις προγραμματισμένες και αποτελεσματικές ενέργειες του προέδρου του χιονοδρομικού κέντρου – Περιφερειακού Συμβούλου Γρηγόρη Ιγγλέση, επιτεύχθηκε το θετικό αποτέλεσμα.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου για πρώτη φορά κατέχει άδεια λειτουργίας και ειδικό σήμα λειτουργίας, γεγονός που το κατατάσσει στις αναγνωρισμένες τουριστικές υποδομές της χώρας και διευκολύνει την ανάπτυξη του στο μέλλον. Χρειάστηκαν περίπου 100 έγγραφα βεβαιώσεων, επιμέρους αδειοδοτήσεις και νομιμοποιήσεις κτισμάτων και υποδομών, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο φάκελος και να τύχει της έγκρισης των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου.
Η θετική εξέλιξη της χορήγησης οριστικής άδειας θέτει τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον του χιονοδρομικού και ενισχύει τη συμμετοχή της συγκεκριμένης υποδομής στην τουριστική ανάπτυξη του Πηλίου. Πλέον, ευκολότερη θα είναι η ένταξη του χιονοδρομικού σε χρηματοδοτικά εργαλεία και σε κάθε περίπτωση αποτελεί μία από τις αναγνωρισμένες υποδομές χειμερινού τουρισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις συγκεκριμένες άδειες, διαθέτουν μόνο δύο χιονοδρομικά κέντρα στη χώρα: το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και το Χιονοδρομικό Κέντρο στις Αγριόλευκες Πηλίου».

Μετά την οριστική αδειοδότηση του χιονοδρομικού, ο πρόεδρος της «Κενταύρων Ορος» και περιφερειακός σύμβουλος Γρηγόρης Ιγγλέσης δήλωσε: «Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την εξέλιξη. Το Χιονοδρομικό μπαίνει πλέον σε νέες βάσεις και το μέλλον του προδιαγράφεται καλύτερο, αρκεί να αξιοποιήσουμε τη θετικότατη εξέλιξη. Οι φίλοι των χειμερινών σπορ και οι επιχειρηματίες τουρισμού πρέπει να γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη υποδομή μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα στην τοπική οικονομία. Τέλος, επειδή τα θετικά αποτελέσματα δεν μπορούν να προέλθουν από μοναχικές προσπάθειες, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον περιφερειάρχη μας Κώστα Αγοραστό γιατί πίστεψε στην προσπάθεια και την ενίσχυσε με όλα τα μέσα, τον αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Κίτσιο για την ηθική και πρακτική του συμπαράσταση, καθώς και τον συμπολίτη μηχανικό κ. Αντρέα Δογκάκη για τη πολύπλευρη και άμισθη βοήθειά του».