Αλλάζουν όλα στον τρόπο χορήγησης των διπλωμάτων οδήγησης

Αλλάζουν όλα στον τρόπο χορήγησης των διπλωμάτων οδήγησης

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο χορήγησης των διπλωμάτων οδήγησης φέρνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 219 βάζει τέλος στις παρατάσεις και εισάγει ένα νέο σύστημα εξετάσεων για τα διπλώματα οδήγησης μέσω ίντερνετ.

Τι αναφέρει το άρθρο 219

“Για τη διασφάλιση της συνέχειας της εκτέλεσης του έργου της δοκιμασίας των προσόντων και της συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, την προάσπιση της οδικής ασφάλειας, τη διαφύλαξη των εσόδων του Κράτους, και μέχρι την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς διενέργειας εξετάσεων, το οποίο αποσκοπεί στον πλήρη, αξιόπιστο και αξιοκρατικό έλεγχο των ικανοτήτων των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μέσω ανέπαφων μηχανισμών, ήτοι με τη χρήση διαδικτυακών και τεχνολογικών μέσων, προβλέπεται μέχρι την 30η Απριλίου 2018, οπότε θα αρχίσει η εφαρμογή του νέου συστήματος, η εξακολούθηση της διενέργειας του έργου αυτού, όπως πραγματοποιείτο μέχρι την 31.12.2017, συνακολούθως, δε, το σύστημα αμοιβής στους εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών, και στα ελεγκτικά όργανα του εν λόγω έργου (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.).

Με την προτεινόμενη διάταξη, από την 30η Απριλίου το έργο θα εκτελείται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και εντός του χρόνου που καλύπτεται από την προβλεπόμενη από την νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση”.

Σημειώνεται πως ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Ν. Μαυραγάνης είχε περιγράψει στο παρελθόν τον νέο τρόπο εξετάσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Μαυραγάνη, θα δημιουργηθεί ένα control system, για τον έλεγχο της διαδικασίας ώστε ο εξεταστής να βρίσκεται σε απόσταση από τον εξεταζόμενο. Σκοπός του νέου συστήματος είναι να μπει ένα τέλος στο χρηματισμό των εξεταστών.

Την ίδια ώρα, θα ελέγχεται ηλεκτρονικά όλη η διαδικασία πριν τις εξετάσεις, δηλαδή, στα υποχρεωτικά μαθήματα που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος για το δίπλωμα.
 
Με την ψηφιοποίηση των σχολών οδήγησης θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος των μαθημάτων για την πιστοποίηση των υποχρεωτικών ωρών διδασκαλίας μέσω συστήματος, που θα ελέγχει την παρουσία των εκπαιδευόμενων στον χώρο διδασκαλίας.

www.nooz.gr