Αλλάζουν όψη οι είσοδοι της πόλης του Αλμυρού

Αλλάζουν όψη οι είσοδοι της πόλης του Αλμυρού

Ο Δήμος Αλμυρού κατέθεσε πρόταση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, για να αναμορφώσει τις εισόδους της πόλης και συγκεκριμένα βόρεια και νότια και των βασικών αξόνων προσέγγισης, δηλαδή των οδών Βασιλέως Παύλου και Παύλου Μελά.
Στόχος της πρότασης είναι η ανάδειξη των βασικών αξόνων προσέγγισης της πόλης μέσω της ανάπλασης των πεζοδρομίων, αλλά και η αξιοποίηση όλων των κοινοχρήστων χώρων – πλατειών, που βρίσκονται στα σημεία των δύο πόλων εισόδου. Μέσα από το πρόγραμμα των αναπλάσεων του ΕΣΠΑ μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα ή βελτιώσεις, που αφορούν διαμορφώσεις χώρων πρασίνου, πλατείες- κοινόχρηστοι χώροι, ποδηλατόδρομοι, έργα βελτίωσης της κινητικότητας με κατάλληλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις όπως πεζόδρομοι και δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση ο χώρος στον οποίο αναπτύσσεται το έργο, πρέπει να είναι κοινόχρηστος και ιδιοκτησίας του Δήμου, ενώ δεν είναι επιλέξιμες παρεμβάσεις σε προαύλια και δρόμους. Οι παρεμβάσεις πρέπει να χωροθετούνται εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης του οικισμού.
Ο Δήμος δέσμευσε για την υλοποίηση των έργων ποσό 600.000 ευρώ από ιδίους πόρους, καθόσον ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό του 1.800.000,00 ευρώ και η χρηματοδότηση του Δήμου δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1.200.000 ευρώ.

Πως θα αλλάξει η εικόναΔιαμορφώνονται με κράσπεδα τα όρια των πεζοδρομίων, ώστε να είναι διακριτά και η επίστρωση των πεζοδρομίων γίνεται με κυβόλιθους.
Διαμορφώνεται συγκεκριμένο σχεδιαστικό – χρωματικό μοτίβο κατά την τοποθέτηση των κυβόλιθων, με στόχο την απόδοση μία νέας ενιαίας εικόνας, με σαφήνεια αρχιτεκτονικής επέμβασης.
Διατηρούνται τα υφιστάμενα δέντρα, και τοποθετούνται σχάρες, όπου είναι εφικτό.
Προβλέπονται θέσεις για κάδους απορριμμάτων και προτείνονται θέσεις και νέοι τύποι φωτιστικών ιστών.
Ανάπλαση Περιοχής Βόρειας Εισόδου από τον κύριο Κόμβο της ΠΑΘΕ
Σε καθένα από τους τρείς κοινόχρηστους χώρους, που βρίσκονται στην περιοχή του 3ου Δημ. Σχολείου Αλμυρού, διαμορφώνεται από μία διαφορετική ενότητα πνευματικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων αντίστοιχα.
Η πρώτη ενότητα βρίσκεται μεταξύ των οδών Βασιλέως Παύλου, Χρ. Σμύρνης και Αργυροπούλου. Ειδικότερα θα κατασκευαστούν υπαίθρια πνευματικά παιχνίδια, όπως σκάκι, τρίλιζα, ντάμα, τάβλι κουτσό, φιδάκι κ.λπ. -περιπατητικές πορείες και χώροι χαμηλής και ψηλής φύτευσης, αστικός εξοπλισμός ιδιαίτερης αισθητικής, (καθιστικοί πάγκοι, κατάλληλος φωτισμός με συνδυασμό φωτιστικών ιστών και φωτιστικών ανάδειξης του πρασίνου, κάλαθοι απορριμμάτων).

Ενότητα Αθλητικών Δραστηριοτήτων
Η ενότητα περικλείεται από τις οδούς Παύλου Μελά και Αργυροπούλου. Ειδικότερα θα κατασκευαστούν πίστα skating και ποδηλάτου. Ο τελικός σχεδιασμός αυτής της πίστας θα είναι στοχευόμενος, ώστε να εξυπηρετεί μικρότερα παιδιά, κυρίως δημοτικού, και θα πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας.
Απέναντι από την είσοδο του σχολείου βρίσκεται ο τρίτος κοινόχρηστος, ο οποίος περικλείεται από τις οδούς Βασιλέως Παύλου, Παύλου Μελά, Αργυροπούλου, καθώς και της οδού 17ης Αυγούστου. Ειδικότερα θα κατασκευαστούν υπαίθριο καθιστικό, για να περιμένουν οι γονείς τα παιδιά τους.

Ανάπλαση Περιοχής Νότιας Εισόδου
Η νότια είσοδος της πόλης, αφού κάνει μία χαρακτηριστική πορεία επί της οδού Αθηνών, με έντονη φύτευση δεξιά και αριστερά της, καταλήγει στην αρχή της οδού Βασιλέως Παύλου, με χαρακτηριστικό μεγάλο πλάτος, και με κεντρική νησίδα. Στο πλαίσιο της παρέμβασης ανάπλασης αξιοποιείται η υπάρχουσα νησίδα, η οποία πλέον θα αποτελεί και τον πόλο νότιας εισόδου της πόλης του Αλμυρού. Σε αυτήν τη νησίδα τοποθετείται ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό Κέντρο Ενημέρωσης του Δήμου. Τέλος η τοποθέτηση νέων λιτών γλυπτών πουλιών, σε χαρακτηριστικά περίοπτα σημεία στις εισόδους του Δήμου, θα αποτελέσει ένα τοπόσημο για την πόλη,

e-thessalia.gr