Αλλαγές στα δρομολόγια του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας

Αλλαγές στα δρομολόγια του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας

Οι αλλαγές στα δρομολόγια, όπως ανακοινώθηκαν από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ και ισχύουν από 18/05/2020: