Αναδρομικά 100 εκατ. ευρώ χρωστάνε τα Ταμεία στους μη μισθωτούς από το 2018

Αναδρομικά 100 εκατ. ευρώ χρωστάνε τα Ταμεία στους μη μισθωτούς από το 2018

Σε 100 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι επιστροφές ασφαλιστικών εισφορών για το 2018 προς μερίδα των ελευθέρων επαγγελματιών, αυταπασχολούμενων και αγροτών.

Πρόκειται για  τη διαφορά μεταξύ των εισφορών που κατέβαλλαν πέρσι σε σχέση με τις εισφορές  τις οποίες έπρεπε να καταβάλλουν.

Οι εισφορές που κατέβαλλαν το 2018 προέκυψαν με βάση το εισόδημα που δήλωσαν το 2017 για  το 2016.

Ωστόσο, βάσει όσων προκύπτουν από το νόμο Κατρούγκαλου, οι εισφορές που έπρεπε να καταβάλλουν το 2018 έπρεπε να υπολογισθούν με βάση το εισόδημα που δήλωσαν το 2018 για το 2017.

Δεδομένου ότι οι δηλώσεις για το 2017 έγιναν πέρσι στα μέσα του έτους, οι εισφορές υπολογίστηκαν από τον Ιανουάριο του 2018 και έπειτα,  προσωρινά με βάση το εισόδημα του 2016.

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των περσινών δηλώσεων, έδειξε -σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr - πως προκύπτουν θετικές διαφορές μεταξύ καταβληθεισών (με βάση το εισόδημα του 2016) και καταβλητέων εισφορών (με βάση το εισόδημα του 2017) συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Και αυτό γιατί μία μερίδα μη μισθωτών δήλωσε (το 2018) για το 2017 χαμηλότερο εισόδημα σε σχέση με εκείνο που δήλωσε (το 2017) για το 2016.

Έτσι οι εισφορές που έπρεπε να καταβάλλουν το 2018 ήταν χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες που κατέβαλλαν.

Η διαφορά τους, πλέον, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας και των εφαρμοστικών εγκυκλίων, πρέπει να επιστραφεί στους δικαιούχους τους, δηλαδή στους μη μισθωτούς οι οποίοι κατέβαλλαν το 2018 υψηλότερες εισφορές σε σχέση με εκείνες που έπρεπε.

Σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους, οι επιστροφές των εν λόγω πιστωτικών υπολοίπων μπορούν να γίνουν υπό τους ακόλουθους όρους :

*Εφόσον ξεπερνά τα 50 ευρώ. Διαφορετικά, θα πιστωθούν στο ασφαλιστικό λογαριασμό των δικαιούχων τους και θα συμψηφισθούν με μελλοντικές υποχρεώσεις καταβολής τρεχουσών μηνιαίων εισφορών

* Εφόσον, οι δικαιούχοι τους δεν έχουν καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τα ταμεία, ακόμα και αν αυτή είναι ρυθμισμένη. Σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια οφειλή, το πιστωτικό υπόλοιπο συμψηφίζεται με αυτήν, οδηγώντας στην αντίστοιχη μείωσή της. Αν το πιστωτικό υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο από την οφειλή και μετά το συμψηφισμό του με αυτή βρίσκεται πάνω από το επίπεδο των 50 ευρώ, τότε αυτό επιστρέφεται στο δικαιούχο του.

Επίσης, όποιος δικαιούχος επιθυμεί, μπορεί να αιτηθεί στον ΕΦΚΑ να παραμείνει το πιστωτικό υπόλοιπο στον ατομικό ασφαλιστικό λογαριασμό του (εφόσον, φυσικά, ξεπερνά τα 50 ευρώ και δεν υφίστανται άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές) προκειμένου να συμψηφισθεί με μελλοντικές υποχρεώσεις του.

Κατά τα άλλα, παραμένει ερώτημα, πόσοι από τους δικαιούχους θα λάβουν πίσω τα πιστωτικά υπόλοιπα τους φέτος. Ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως από τα περσινά πιστωτικά υπόλοιπα συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ περίπου, μόλις λίγο πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ επέστρεψαν στους δικαιούχους τους. Και αυτό είτε γιατί ήταν κάτω από 50 ευρώ ανά δικαιούχο, είτε για συμψηφίστηκαν αυτομάτως με παλιές οφειλές.

πηγή:capital.gr