Ανακοίνωση Δ. Αλμυρού για το πρωτόκολλο συνεργασίας με το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ

Ανακοίνωση Δ. Αλμυρού για το πρωτόκολλο συνεργασίας με το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ

Λειτουργία συμβουλευτικού σταθμού σε ζητήματα εξαρτήσεων στο Δήμο Αλμυρού

Το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ και ο Δήμος Αλμυρού εκτιμώντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για την υποστήριξη κατάλληλων δράσεων και προγραμμάτων πρόληψης και απεξάρτησης στην περιοχή του Αλμυρού, αποφάσισαν να αναπτύξουν μια πιο στενή και μακροπρόθεσμη συνεργασία, με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, συνολικής διάρκειας δύο ετών Το πρωτόκολλο αφορά στην υλοποίηση του σχεδιασμού του δύο Φορέων προς ανάπτυξη της πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, την απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη των πρώην χρηστών στο Νομό Μαγνησίας, καθώς και την εκπαίδευση των στελεχών των δύο φορέων (αρχική και συνεχιζόμενη) σε θέματα εξαρτήσεων.

Η ανάγκη για την υλοποίηση της συνεργασίας
Ο Δήμος Αλμυρού σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δημοτών με την ίδρυση και λειτουργία  εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας με τη δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συμβουλευτικής στήριξης  και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ-ΠΙΛΟΤΟΣ αποτελεί συνέχεια μιας ευρύτερης προσπάθειας του ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) να αναπτύξει στη Μαγνησία ένα ολοκληρωμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής(ακόμη και μέσα στα σωφρονιστικά ιδρύματα της περιοχής), εκπαίδευσης, πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης, για όσους αντιμετωπίζουν ζητήματα εξαρτητικών συμπεριφορών και τις οικογένειές τους. Σταδιακά εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, καλύπτοντας έτσι την ανάγκη, που είχε επανειλημμένα επισημανθεί από την τοπική κοινωνία, για τη δημιουργία υπηρεσιών που να απευθύνονται σε μικρές ηλικίες.
Η δημιουργία νέων υπηρεσιών από το ΚΕΘΕΑ γίνεται με βάση τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και με τη συνεργασία και υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αξιολογώντας τα δεδομένα που επικρατούν στην περιοχή αναπτύσσεται σταδιακά ένα δίκτυο υπηρεσιών προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες, με βάση στην αγωγή της κοινότητας με συνεχείς δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθώς και τη δημιουργία σταθερών συνεργασιών με φορείς και υπηρεσίες της περιοχής.

Βασικοί στόχοι του πρωτοκόλλου συνεργασίας είναι:
Η ανάπτυξη υπηρεσιών πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και συμβουλευτικής του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ σε χώρο που ήδη έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Αλμυρού στην πόλη του Αλμυρού. Δημιουργία υπηρεσιών για τη διαχείριση συγκεκριμένων περιστατικών εξαρτητικών συμπεριφορών σε άτομα από 14 ετών και τις οικογένειές τους (υποδοχή, αξιολόγηση και παραπομπή). (Με τον όρο εξαρτητικές συμπεριφορές εννοείται στο εξής: βία, παραβατικότητα, κατάχρηση αλκοόλ, υπερβολική ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά μέσα, χρήση ουσιών όσον αφορά στην εφηβεία και χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών όσον αφορά στους ενήλικες).

Η δημιουργία δικτύου διασύνδεσης με το Δήμο Αλμυρού μέσα από συστηματικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης επαγγελματικών ομάδων (επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικοί, σώματα ασφαλείας κ.α.) καθώς και γονέων, με απώτερο στόχο την έγκαιρη διαχείριση εξαρτητικών συμπεριφορών.

Η ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών από το Δήμο Αλμυρού και το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ όπως διοργάνωση εκδηλώσεων ενημερωτικού χαρακτήρα, παρεμβάσεις στην περιοχή, διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωσης με φορείς, επαγγελματικές ομάδες, συλλόγους κ.α., με στόχο την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι πρώτες δράσεις που ήδη ξεκίνησαν να υλοποιούνται  είναι:

- Η λειτουργία συμβουλευτικού σταθμού σε ζητήματα εξαρτήσεων, που στεγάζεται  στο κτίριο του «Βοήθεια στο Σπίτι» και ήδη λειτουργεί κάθε Τρίτη από τις 10:00-16:00, στην οδό Δ. Αργυροπούλου 3 στον Αλμυρό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24220-26366, κο Τζανίδη Γιάννη και κο Αλεξίου Δημήτρη.

- Η λειτουργία σχολής γονέων για ζητήματα που σχετίζονται με τις προκλήσεις και τους κινδύνους  της εφηβείας και τρόπους καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών. Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκίνησαν.  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24220-26366 και 24223-50232, κα Βαλκανιώτου. Οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν στις 24 Απριλίου, στο χώρου του Δημοτικού Ωδείου Αλμυρού, οδός Αθηνών 2 στον Αλμυρό.

- Η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης επαγγελματικών ομάδων.

- Η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων με τα Γυμνάσια και Λύκεια της περιοχής, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ με τη Διεύθυνση Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.