Ανακοινώθηκαν επίσημα οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Αλμυρού

Ανακοινώθηκαν επίσημα οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Αλμυρού

Ανακοινώθηκαν και επίσημα οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Αλμυρού

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

1. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων: Μπέη Αρετή

2.Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας: Αργυρόπουλος Βασίλειος

3,. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας: Παπαϊωάννου Γεώργιος

4. Αντιδήμαρχος Σούρπης και Πτελεού: Γουργιώτης Γεώργιος