Αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου

Αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου

Αναστέλλεται με απόφαση του Διευθυντή της Α’ Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Μαγνησίας

Γ. Πολύζου, η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου και του 2ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Βόλου.
Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψιν μεταξύ άλλων, έγγραφο της Προϊσταμένης του 2ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Βόλου, που αφορά στο μαθητικό δυναμικό της παραπάνω σχολική μονάδας για το σχολικό έτος 2018 – 2019 και δηλώνει ότι υπάρχουν μηδενικές εγγραφές, καθώς επίσης έγγραφο της Προϊσταμένης του Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου στο οποίο αναφέρει ότι το μαθητικό δυναμικό του συγκεκριμένου σχολείου για το φετινό σχολικό έτος είναι δύο μαθητές.