Αποτελεσματα 2ης Κυριακής εκλογών στο Δ. Αλμυρού ανά εκλογικό τμήμα

Αποτελεσματα 2ης Κυριακής εκλογών στο Δ. Αλμυρού ανά εκλογικό τμήμα

Τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών στο Δήμο Αλμυρού

ανά εκλογικό τμήμα, όπως αυτά ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η παράταξη "Δημοτική Πρωτοβουλία" είναι νικήτρια και ο Βαγ. Χατζηκυριάκος αναδείχθηκε νέος δήμαρχος Αλμυρού.
Τα αποτελέσματα στα 48 από τα 48 εκλογικά τμήματα:

Εκλογικά Τμήματα 48 από 48  100%

Εγγεγραμμένοι 19.258

Ψηφίσαντες 10.948  56,85%

Άκυρα  149  1,36%

Λευκά  178  1,63%

Έγκυρα  10.621  97,01%

Συνδυασμός                                         Ψήφοι     Ποσοστό
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ]              5.400     50,84%
ΕΣΕΡΙΔΗΣ [ΑΛΜΥΡΟΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ]     5.221     49,16%

ΤΜΗΜΑΤΑ

1ο Αλμυρού
ΕΣΕΡΙΔΗΣ  152
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 138

2ο Αλμυρού
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ  137
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 134

3ο Αλμυρού
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 163
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 155

4ο Αλμυρού
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 171
ΕΣΕΡΙΔΗΣ  153

5ο Αλμυρού
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 149
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 143

6ο Αλμυρού
ΕΣΕΡΙΔΗΣ  147
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 141

7ο Αλμυρού
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 156
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 139

8ο Αλμυρού
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 151
ΕΣΕΡΙΔΗΣ  144

9ο Αλμυρού
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 156
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 131

10ο Αλμυρού
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 154
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 133

11ο Αλμυρού
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 155
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 117

12ο Αλμυρού
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 149
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 126

13ο Αλμυρού
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 170
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 134

14ο Αλμυρού
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 172
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 127

15o ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 94
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 53

16o ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 39
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 24

17o ΑΡΓΙΛΟΧΩΡΙ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 82
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 21

18o Ανθότοπος
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 99
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 86

19Ο ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 201
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 132

20Ο ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 178
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 152

21ο ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 192
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 137

22ο ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 166
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 126

23o ΚΟΚΚΩΤΟΙ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 107
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 74

24ο ΚΡΟΚΙΟ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 77
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 69

25ο ΚΡΟΚΙΟ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 86
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 80

26o ΚΩΦΟΙ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 68
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 62

27Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 129
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 117

28ο ΠΑΛΑΤΑΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 121
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 93

29o ΦΥΛΑΚΗ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 64
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 57

30ο ΑΝΑΒΡΑ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 82
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 81

31ο ΑΝΑΒΡΑ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 110
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 98

32o ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ  113
ΕΣΕΡΙΔΗΣ  51

33ο ΑΧΙΛΛΕΙΟ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 106
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 104

34ο ΑΧΙΛΛΕΙΟ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 108
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 100

35ο ΠΤΕΛΕΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 144
ΕΣΕΡΙΔΗΣ  102

36ο ΠΤΕΛΕΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 123
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 111

37ο ΠΤΕΛΕΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 154
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 86

38ο ΓΑΥΡΙΑΝΗ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 62
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 56

39o ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ  31
ΕΣΕΡΙΔΗΣ  11

40o ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ  80
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 66

41o ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 68
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ  58

42o ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 70
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 47

43o ΒΡΥΝΑΙΝΑ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 156
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 133

44o ΔΡΥΜΩΝΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 89
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 70

45o ΣΟΥΡΠΗ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 138
ΕΣΕΡΙΔΗΣ  114

46o ΣΟΥΡΠΗ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ  111
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 101

47o ΣΟΥΡΠΗ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 123
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 80

48o ΣΟΥΡΠΗ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 132
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 69