Για Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δ. Αλμυρού

Για Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δ. Αλμυρού

Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

Διαβούλευσης του Δήμου Αλμυρού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν3852/2010, θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού (Βασ. Κωνσταντίνου 117, 37100 Αλμυρός) την Τετάρτη  13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:30 για διαβούλευση επί των παρακάτω θεμάτων:

1.Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2020.

2.    Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού πριν την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας αυτή θα επαναληφθεί την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου  2019 (αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα) οπότε θεωρείται ότι υφίσταται σε κάθε περίπτωση απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 3852/2010.