Δ. Αλμυρού: Πρόσκληση Σύνταξης Στρατολογικών Πινάκων γεννημένων το 2004

Δ. Αλμυρού: Πρόσκληση Σύνταξης Στρατολογικών Πινάκων γεννημένων το 2004

Ο Δήμαρχος Αλμυρού Νομού Μαγνησίας, έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2119/1993 «Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων»
Προσκαλεί
Ολους τους αρχηγούς οικογενειών που έχουν αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2004 και είναι γραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας και στα Μητρώα Αρρένων των πρώην Δήμων (Πτελεού και Σούρπης) και της πρώην Κοινότητας Ανάβρας ή είναι αδήλωτα, να υποβάλλουν από 31-1-2020  μέχρι   20-3-2020 στο Δήμο (Γραφείο Δημοτολογίου) υπεύθυνη δήλωση(χορηγείται από τον Δήμο) με τα παρακάτω στοιχεία για τα αγόρια τους προκειμένου να συνταχθούν οι Στρατολογικοί Πίνακες κλάσεως 2025.

Να δηλώνουν:
α) Το επάγγελμα του στρατευσίμου (δηλαδή του αγοριού).
β) Τις γραμματικές γνώσεις του (τελευταία τάξη από την οποία έχει προαχθεί).
γ) Την διεύθυνση κατοικίας του (Πόλη ή Χωριό, οδός, αριθμός, Ταχ. Κώδικας, αριθμός τηλεφώνου και αστυνομικό τμήμα που υπάγεται η κατοικία του).