Είκοσι προσλήψεις στον Δήμο Αλμυρού για κάλυψη θέσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα

Είκοσι προσλήψεις στον Δήμο Αλμυρού για κάλυψη θέσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα

Προγραμμάτισε για το 2017 ο Δήμος Αλμυρού

Είκοσι προσλήψεις τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών προγραμμάτισε για το 2017 ο Δήμος Αλμυρού. Το θέμα συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο προγραμματισμός αυτός έγινε με βάση τη δυνατότητα που δόθηκε στους δήμους να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας εν γένει, είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, είτε με πλήρωση των υφιστάμενων κενών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, είτε με σύσταση νέων θέσεων έπειτα από τροποποίηση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας.

Ο δήμος είχε προχωρήσει το καλοκαίρι στη σύσταση εννέα θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών. Όμως, οι ανάγκες της υπηρεσίας και η προστασία της δημόσιας υγείας του δήμου αριθμούν συνολικά είκοσι. Αναλυτικά:

1. Δέκα τέσσερα(14) άτομα κλάδου ΥΕ εργατών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης κ΄ Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, στους τομείς δράσης που αφορούν την αποκομιδή απορριμμάτων, οδοκαθαρισμό, προστασία περιβάλλοντος καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων.
2. Τρία(3) άτομα κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτ/των για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου στους τομείς δράσης που αφορούν στην αποκομιδή απορριμμάτων, οδοκαθαρισμό, προστασία περιβάλλοντος καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων.
3. Δύο(2) άτομα κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για την κάλυψη αναγκών της  Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης κ΄ Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, στους τομείς δράσης που αφορούν την αποκομιδή απορριμμάτων,  προστασία περιβάλλοντος καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων.
4.  Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων  κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης κ΄ Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, στους τομείς δράσης που αφορούν την επισκευή και συντήρηση του δημοτικού δικτύου φωτισμού, στην συντήρηση φωτισμού των δημοτικών κτιρίων, των αθλητικών εγκαταστάσεων, των σχολικών κτιρίων, αθλητικών χώρων κ.λ.π καθώς και την συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων στους κοινόχρηστους χώρους( δρόμους, πλατείες κ.λ.π)