Εγκρίσεις προσλήψεων στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού

Εγκρίσεις προσλήψεων στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού

Για τον προγραμματισμό προσλήψεων, καλείται να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού

Για τον προγραμματισμό προσλήψεων, καλείται να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018. Αναφορικά με τις προσλήψεις το Δ.Σ. θα λάβει απόφαση στα παρακάτω θέματσα:

-Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για το έτος 2018, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.

-Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τρίμηνης διάρκειας, για το έτος 2018, για την πυρασφάλεια.

-Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τρίμηνης διάρκειας, για το έτος 2018, για τη ναυαγοσωστική κάλυψη της ακτής «Παραλία Αλμυρού».