Εισαγγελία: Οι δήμοι θα ελέγχουν τις εγκαταστάσεις λούνα παρκ εφόσον επιτρέπουν την εγκατάστασή τους

Εισαγγελία: Οι δήμοι θα ελέγχουν τις εγκαταστάσεις λούνα παρκ εφόσον επιτρέπουν την εγκατάστασή τους

Mε αφορμή τον θάνατο της Σεραϊνας  στις 30 Αυγούστου 2019 στον παζάρι Αλμυρού, στο παιχνίδι «χαλί» η Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου καθορίζει ως υπεύθυνες τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων για τον έλεγχο της ασφάλειας των παιχνιδιών στα λούνα παρκ.

Με γνώμονα, την πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους εγκατάστασής Λούνα Παρκ η Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου συστήνει τους Δήμους, κάθε φορά που προτίθενται να αδειοδοτήσουν εγκαταστάσεις Λούνα Παρκ σε χώρους εμποροπανήγυρης, δια των Τεχνικών Υπηρεσιών τους να προβαίνουν σε ελέγχους τόσο του συγκεκριμένου Λούνα Παρκ (που εξακολουθεί να δραστηριοποιείται ακόμη και σήμερα σε Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας), όσο και οποιουδήποτε Λούνα Παρκ αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας εντός των ορίων της περιφέρειάς τους, προκειμένου πριν τη χορήγηση της σχετικής άδειας, να διαπιστώνεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των ίδιων των Δήμων, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας του εκάστοτε Λούνα Παρκ (ήτοι, η καταλληλότητα των κατασκευών, η ασφάλεια και η συντήρηση των ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών και η τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας).
Η Εισαγγελία συστήνει στους Δήμους να μην αρκούνται στην προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων από ιδιώτες μηχανικούς-εντολοδόχους του αιτούντος τη χορήγηση άδεια λειτουργίας Λούνα Παρκ, προκειμένου –κατά την κρίση τους- να μην χορηγείται η σχετική άδεια σε εγκαταστάσεις Λούνα Παρκ που δεν πληρούν στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας και να αποτρέπεται, στο μέτρο των δυνατοτήτων του κάθε Δήμου, η έκθεση σε κίνδυνο της σωματικής ακεραιότητας και της ίδιας της ζωής των παιδιών που ψυχαγωγούνται στους χώρους αυτούς και των ενηλίκων που τα συνοδεύουν, δημοτών τους και επισκεπτών.
Η ηλεκτρολογική πραγματογνωμοσύνη έδειξε ότι η ισχύς του συγκεκριμένου παιχνιδιού ήταν 123,6 hp, και όχι  από 15 hp, και επομένως, ως μηχανολογική εγκατάσταση κάτω των 15 hp δεν υποχρεούτο σε προσκόμιση άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

πηγή: e-thessalia.gr