Εκμισθώθηκαν αγροτεμάχια 136 στρεμμάτων στον Δήμο Αλμυρού

Εκμισθώθηκαν αγροτεμάχια 136 στρεμμάτων στον Δήμο Αλμυρού

Εκμισθώθηκαν δημοτικά αγροτεμάχια του Δήμου Αλμυρού μετά από απόφαση

της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε τις εκμισθώσεις τους. Ειδικότερα, εκμισθώθηκε το δημοτικό αγροτεμάχιο στη θέση «Μαγγανίτσα» της Κοινότητας Πλατάνου.
Πρόκειται για έκταση 8,83 στρεμμάτων που εκμισθώθηκε στη μοναδική πλειοδότρια που κατέθεσε πρόταση στη δημοπρασία.
Επίσης αναδείχθηκε ο εκμισθωτής για τα δημοτικά αγροτεμάχια έκτασης 63 στρεμμάτων στη θέση «Αλία» της Κοινότητας Πλατάνου. Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε και το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάδειξη εκμισθωτή των δημοτικών αγροτεμαχίων συνολικής επιφάνειας 65 στρεμμάτων που βρίσκονται στον ομώνυμο οικισμό «Πέρδικα», της Κοινότητας Αλμυρού, του ομώνυμου Δήμου και συγκεκριμένα στις θέσεις «Πέρδικα», έκτασης έξι στρεμμάτων, «Βαθύγραικο» έκτασης 14,5 στρεμμάτων, «Διακαραούλι» έκτασης 32,5 στρεμμάτων, «Διακαραούλι», έκτασης επτά στρεμμάτων και «Αμπέλια» έκτασης πέντε στρεμμάτων.