Επίτιμος Δημότης Αλμυρού θα ανακηρυχθεί ο Προκόπης Παυλόπουλος

Επίτιμος Δημότης Αλμυρού θα ανακηρυχθεί ο Προκόπης Παυλόπουλος

Απόφαση για την ανακήρυξη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου σε επίτιμο Δημότη του Αλμυρού, αναμένεται να λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης στη διπλή συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 20 Ιουνίου.

Την ίδια ημέρα και ώρα 6.30μμ, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού θα συνεδριάσει για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:      

1.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση- Βελτίωση Κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Πτελεού Δήμου Αλμυρού.
2.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση- Βελτίωση Κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Σούρπης Δήμου Αλμυρού.
3.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση- Βελτίωση Κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Πτελεού Δήμου Αλμυρού.
4.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση- Βελτίωση Κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Σούρπης Δήμου Αλμυρού.
5.    Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση αποδοχής της δήλωσης διάλυσης σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση εισόδου Δ. Δ. Κροκίου»
6.    Συμπλήρωση της αριθμ. 128/2017 απόφασης του Δ.Σ. – ψήφιση και διάθεση πιστώσεων για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
7.    Λήψη απόφασης για την καθιέρωση της 17ης Αυγούστου ως ημέρα τοπικής αργίας για τον Δήμο Αλμυρού.
8.    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, αντικειμένων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
9.    Τροποποίηση της αριθμ. 70/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2017.
10.    Τροποποίηση της αριθμ. 115/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί συγκρότησης επιτροπής που θα βεβαιώνει την χρήση ακινήτου ως κτηνοτροφική και πτηνοτροφική μονάδα ή γεωργοκτηνοτροφική αποθήκη για την διαδικασία απαλλαγής του από χρέωση τελών καθαριότητας και φωτισμού.