Επιβεβλημένος ο καθαρισμός οικοπέδων από ξηρά χόρτα στον Δήμο Αλμυρού

Επιβεβλημένος ο καθαρισμός οικοπέδων από ξηρά χόρτα στον Δήμο Αλμυρού

Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε την 1η Μαΐου και διαρκεί έως τις 31 Οκτωβρίου.

Ο Δήμος Αλμυρού, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, υλοποιεί δράσεις και μέτρα πρόληψης για την αποτελεσματικότερη προστασία από τους κινδύνους πυρκαγιάς.

Παράλληλα, είναι απαραίτητη όσο ποτέ η αρμονική συνεργασία όλων μας,  Πολιτείας – Δήμου – Πολιτών.  
 
Ο Δήμος Αλμυρού στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνει για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιών, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων που ευρίσκονται  μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σε αυτές και μέχρι αποστάσεως εκατό (100) μέτρων να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό τους από ξερά χόρτα κι απορρίμματα και στην απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών.

Η υποχρέωσή τους αυτή απορρέει από την υπ’ αριθμόν 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1346 τ. Β΄ /2012) και την παρ. 1 περίπτ.26, εδαφ. Β΄του άρθρου 94 του ν. 3852/2010. Οι παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 433).