Επιτυχόντες από το ΓΕΛ Αλμυρού και το ΕΠΑΛ Αλμυρού

Επιτυχόντες από το ΓΕΛ Αλμυρού και το ΕΠΑΛ Αλμυρού

Με συνεχή προσπάθεια, συστηματικό διάβασμα και αρκετές θυσίες κατάφεραν και σημείωσαν πολύ καλές επιδόσεις και να πετύχουν τους στόχους τους για εισαγωγή στη Σχολή της επιθυμίας τους.
Παρακάτω παρατίθενται ονόματα επιτυχόντων από το ΓΕΛ και το ΕΠΑλ Αλμυρού:

ΓΕΛ Αλμυρού
Οι απόφοιτοι του ΓΕΛ Αλμυρού εισήχθησαν στις παρακάτω σχολές:
Ο Παναγιώτης Στέκας εισάγεται στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη),
Ο Γιώργος Τώρρης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος), η Κωνσταντίνα Κατσαρού στη Νομική Κομοτηνής,
ο Γρηγόρης Αγραφιώτης στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Λάρισα),
ο Έλβις Λάζρι στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Θεσσαλονίκης,
η Αναστασία Κεραμίδα στη– Σχολή Αστυφυλάκων,
ο Νικόλαος Λωρίτης στο ΕΚΠΑ: Πολιτικό Νομικής Αθήνα,
η Αποστολία Παπακωνσταντίνου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος),
ο Επαμεινώνδας Μιχαήλ στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων,
ο Παναγιώτης Γερακούδης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος),
ο Κωνσταντίνος Αρβανίτης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)
και ο Κωνσταντίνος Μπαζής στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

ΕΠΑΛ Αλμυρού
Οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ Αλμυρού εισάγονται στις παρακάτω σχολές:
Ο Γαλατσίδας Δημήτριος στην Ιατρική Λάρισας (18.910),
ο Μοσχοβόπουλος Γεώργιος στη ΣΜΥΑ κατεύθυνση Διοίκησης – 1ος Πανελλαδικά (18.6545),
ο Γεωργοσόπουλος Νικόλαος στη ΣΜΥΝ, ο Μπατσαβάνος Ιωάννης στη ΣΜΥ όπλα Τρίκαλα (17.815),
ο Δημαρέλος Απόστολος στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας),
ο Παναγιώτης Λιούπης στο Οικονομικό Τμήμα του ΑΠΘ
και η Ευτυχία Σανοζίδη στο ΤΕΦΑΑ.

www.e-thessalia.gr