Ευχαριστήριο Νηπιαγωγείου Αεροδρομίου

Ευχαριστήριο Νηπιαγωγείου Αεροδρομίου

Ευχαριστούμε την Διοίκηση της 111 Π.Μ. καθώς και το προσωπικό της για την περίφραξη και τον καλλωπισμό της αυλής του Νηπιαγωγείου μας.

 

 

 

Η Νηπιαγωγός
Χρυσούλα Πάππια