Η κατανομή των εδρών στο δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού

Η κατανομή των εδρών στο δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού

Η κατανομή των εδρών στο δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού σύμφωνα με την σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών με καταμετρημένο το 100% των ψήφων.

Εσερίδης Δημήτριος
ΑΛΜΥΡΟΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
      38,14%    10 έδρες

Χατζηκυριάκος Ευάγγελος
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  
            36,22%           10 έδρες

Ράπου-Μαμάλη Ζωή
ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ  
                         19,81%               5 έδρες

Τσόγκας Σάββας
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ
         5,83%           2 έδρες