Η Περιφέρεια ενισχύει την ασφάλεια στη μετακίνηση των πολιτών στους δρόμους Βόλου–Φαρσάλων, Βόλου-Βελεστίνου και στο Πήλιο

Η Περιφέρεια ενισχύει την ασφάλεια στη μετακίνηση των πολιτών στους δρόμους Βόλου–Φαρσάλων, Βόλου-Βελεστίνου και στο Πήλιο

Συμβάσεις έργων συνολικού προϋπολογισμού 4,5 εκ. ευρώ για την Π.Ε. Μαγνησίας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός: «Τα έργα είναι τα μόνα λένε την αλήθεια»

Στην υλοποίηση πέντε νέων έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά την υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή των έργων από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό.

Τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν έχουν ως εξής:

•    Συντήρηση – Αποκατάσταση – Βελτίωση – Τεχνικά έργα – Ασφαλτόστρωση Παλαιάς Εθνικής Οδού από Βόλο προς Φάρσαλα προϋπολογισμού 1.800.000 εκ. ευρώ
•    Ασφαλτικές εργασίες στο οδικό δίκτυο Βόλου -  Βελεστίνου, προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ
•    Καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή χόρτων, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ
•    Κατεπείγουσες παρεμβάσεις στο οδικό κύκλωμα Πηλίου, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ
•    Γεωτεχνική Μελέτη Πηλίου, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ

 

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: «Τα έργα είναι εκείνα που λένε την αλήθεια. Υπογράψαμε σήμερα συμβάσεις έργων συνολικού προϋπολογισμού 4,5 εκ. ευρώ. Πρόκειται για έργα ουσίας που αφορούν το δρόμο Βόλου – Φαρσάλων προϋπολογισμού 1,8 εκ. ευρώ.

Συντηρούμε το δρόμο από το Βόλο προς το Βελεστίνο, έργο προϋπολογισμού περίπου 1,2 εκ. ευρώ.

Παρεμβαίνουμε με δυο εργολαβίες στο οδικό κύκλωμα του Βορείου και Νοτίου Πηλίου κόστους 600.000 ευρώ. Ενώ έχει έρθει και η έγκριση για την εργολαβία που αφορά την κοπή των χόρτων. Κάθε εποχή χρειάζεται η κοπή των χόρτων καθώς η ανάπτυξή τους καθίσταται επικίνδυνη για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.

Υπογράψαμε τη σύμβαση προϋπολογισμού 250.000 ευρώ που αφορά τη γεωτεχνική μελέτη των σημείων του Πηλίου προκειμένου οι παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε να είναι ουσίας με τεχνικές προδιαγραφές.

Με έργα ουσίας και χρήσιμα δημιουργούμε μόχλευση στην τοπική πραγματική οικονομία ενώ παράλληλα συντηρούμε και δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Αποτελούμε μια νησίδα αντίστασης και παραγωγής έργου απέναντι στην πολύχρονη κρίση που βιώνει η πατρίδα μας . Με σχέδιο και αποτελεσματικότητα εργαζόμαστε καθημερινά αλλάζοντας την εικόνα της Θεσσαλίας».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση – Αποκατάσταση – Βελτίωση – Τεχνικά έργα – Ασφαλτόστρωση Παλαιάς Εθνικής Οδού από Βόλο προς Φάρσαλα προϋπολογισμού 1.800.000 εκ. ευρώ

Το έργο αφορά τη συντήρηση  της Παλαιάς Εθνικής Οδού Βόλου - Φαρσάλων  στο τμήμα από Μικροθήβες μέχρι και τα  όρια της Π Ε Mαγνησίας & Σποράδων.

Το συνολικό μήκος συντήρησης της οδού ανέρχεται σε 13 χιλιόμετρα.

Η συντήρηση περιλαμβάνει την ανακατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων (φρεζάρισμα– εκ νέου ασφαλτόστρωση), Τον καθαρισμό ρεμάτων που καταλήγουν σε υφιστάμενα τεχνικά της οδού υφιστάμενων καθαρισμό τεχνικών  (ενίσχυση πτερυγότοιχων – φρεατίων– ενίσχυση τοίχων ποδός επιχωμάτων ), την ενίσχυση και στήριξη υφιστάμενων πρανών, τον καθαρισμό – επαναδιαμόρφωση αποστραγγιστικών τάφρων κατά μήκος της οδού στον πόδα του επιχώματος, τον καθαρισμό ερεισμάτων (από χόρτα, αυτοφυή βλάστηση κλπ.) και την αποκατάσταση αυτών .  

Στο σύνολο της οδού θα συντηρηθεί – ενισχυθεί η σήμανση– ασφάλιση με την τοποθέτηση νέων και αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας. Θα τοποθετηθούν πλαστικοί οριοδείκτες που θα επισημαίνουν τις θέσεις των υφιστάμενων τεχνικών,  θα πραγματοποιηθεί διαγράμμιση κεντρικού άξονα και οριογραμμών στο νέο ασφαλτικό τάπητα κυκλοφορίας για λόγους συνέχειας της οδού θα γίνει συντήρηση της διαγράμμισης και σε τμήματα υφιστάμενου ασφαλτικού Οδοστρώματος στο οποίο δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης.
    

Ασφαλτικές εργασίες στο οδικό δίκτυο Βόλου -  Βελεστίνου, προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ

Οι εργασίες αφορούν την συντήρηση της Εθνικής Οδού Βόλου – Βελεστίνου  και περιλαμβάνουν την ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα σε συνεχή τμήματα .  

H ανακατασκευή των ασφαλτοταπήτων αφορά την εξάλειψη τοπικών φθορών του ασφαλτικού οδοστρώματος και την ανακατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων για την αποκατάσταση της ομαλότητας και συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες :
•    Φρεζάρισμα
•    Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης με γαλάκτωμα.
•    Διάστρωση ασφαλτικής στρώσης
•    Κατασκευή αντιολισθηρής στρώση κυκλοφορίας
•     Πλήρη διαγράμμιση (είτε αρχική είτε αναδιαγράμμιση) ασφαλτικού οδοστρώματος

Καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή χόρτων, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ

Οι εργασίες αφορούν τον ετήσιο καθαρισμό εκατέρωθεν του Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Μαγνησίας Π.Ε.  από αυτοφυή βλάστηση, αγριόχορτα και ζιζάνια καθώς και από κλαδιά αυτοφυών δένδρων και θάμνων που δυσχεραίνουν την ασφαλή κίνηση των διερχόμενων οδηγών (έλλειψη ορατότητας, δυσκολία πρόσβασης στις οδούς, δυσχέρεια στην απορροή των ομβρίων κ.λ.π.) και την διέλευση των οχημάτων καθώς μειώνουν το ελεύθερο πλάτος του οδοστρώματος.    
Οι εργασίες είναι ο καθαρισμός από την βλάστηση (αποψίλωση, κλάδεμα), που βρίσκεται στις τάφρους, τα πρανή και τα ερείσματα των οδών .

Θα καθαριστούν οι διαχωριστικές νησίδες, ερείσματα οδικών αξόνων, πρανή από την αυτοφυή βλάστηση και όλων των σκουπιδιών . Επίσης, θα πραγματοποιηθεί κλάδεμα αναπτυγμένων θάμνων τόσο στο Εθνικό όσο και στο Επαρχιακό δίκτυο, καθώς σε πολλά τμήματα των δικτύων τα κλαδιά των δένδρων και των θάμνων εισέρχονται εντός του οδοστρώματος.

Κατεπείγουσες παρεμβάσεις στο οδικό κύκλωμα Πηλίου, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ

Σε διάφορα σημεία του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Πηλίου έχουν παρουσιαστεί έντονα κατολισθητικά φαινόμενα με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται με μεγάλη δυσκολία χωρίς την απαιτούμενη ασφάλεια. Στα σημεία αυτά θα εκτελεστούν εργασίες αντιμετώπισης –αποκατάστασης των κατολισθητικών φαινομένων, άρσης καταπτώσεων, διάστρωσης υπόβασης μεταβλητού πάχους,  πρωτίστως στο Εθνικό οδικό δίκτυο του Ν. Μαγνησίας και πιο συγκεκριμένα στα τμήματα ΧΑΝΙΑ-ΚΑΡΑΒΩΜΑ-ΖΑΓΟΡΑ-ΠΟΥΡΙ-ΧΟΡΕΥΤΟ-ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ –ΚΙΣΣΟΣ και ΚΙΣΣΟΣ -ΜΟΥΡΕΣΙ-ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ-ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ-ΞΟΥΡΙΧΤΙ-ΧΟΡΕΥΤΡΑ-ΜΗΛΙΕΣ αλλά και σε όσα τμήματα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.