Θετική γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Αλμυρού για εγκατάσταση φωτοβολταίκών σταθμών

Θετική γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Αλμυρού για εγκατάσταση φωτοβολταίκών σταθμών

Θετική κατά πλειοψηφία ήταν η γνωμοδότηση

του δημοτικού συμβουλίου επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Αλμυρού. Οι γνωμοδοτήσεις αφορούσαν τις εγκαταστάσεις τριών φωτοβολταϊκών σταθμών, ενώ θετική ήταν η απόφαση και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί αφορούν:
1. «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 2,5 MW» στη θέση «ΓΕΡΕΚΛΗ» εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Αλμυρού.
2. «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 2,4 MW+4,2 MW» στη θέση «ΓΕΡΕΚΛΗ» εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Αλμυρού.
3. «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 8,7 MW» στη θέση «ΕΙΚΟΝΑ» εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Αλμυρού.