Καθορίστηκαν τα τροφεία των παιδικών σταθμών Δήμου Αλμυρού – Πώς θα καταβάλλονται ανά κατηγορία

Καθορίστηκαν τα τροφεία των παιδικών σταθμών Δήμου Αλμυρού – Πώς θα καταβάλλονται ανά κατηγορία

O Δήμος Αλμυρού καθόρισε τα τροφεία που θα ισχύσουν στους παιδικούς σταθμούς του. Σύμφωνα με την απόφαση, όλα τα νήπια ανεξαρτήτου εισοδήματος θα καταβάλλουν το ποσό των 40,00 ευρώ τον μήνα και συμπεριλαμβάνεται η σίτιση, πρωϊνό και μεσημεριανό γεύμα, τα είδη ατομικής καθαριότητας των νηπίων καθώς και η θέρμανση του Σταθμού. Όταν υπάρχουν αδέλφια (2 παιδιά ) οι γονείς θα καταβάλουν 70,00 ευρώ και για τα δύο νήπια.
Οι τρίτεκνες οικογένειες θα καταβάλλουν το ποσό των 30,00 ευρώ τον μήνα.
Οι πολύτεκνες οικογένειες θα καταβάλλουν το ποσό των 20,00 ευρώ τον μήνα για κάθε νήπιο που είναι γραμμένο στη δύναμη του Σταθμού. Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων γονείς στους οποίους ο ένας εκ των δύο γονέων έχει αναπηρία 67% ανεξαρτήτου εισοδήματος.

Το προσωπικό που εργάζεται στον Παιδικό Σταθμό θα καταβάλλει κανονικά τα ισχύοντα τροφεία για τα νήπια – τέκνα του που είναι γραμμένα στον Παιδικό Σταθμό.
Στις περιπτώσεις που και οι δύο γονείς είναι άνεργοι αποδεδειγμένα με κάρτα ανεργίας σε ισχύ η (των οικονομικά αδυνάτων γονέων), η καταβολή συμβολικού ποσού ύψους 10,00 € τον μήνα.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπηρεσίες στις οποίες εργάζονται οι γονείς τους χορηγούν χρήματα για τα τροφεία των νηπίων τους, τότε θα καταβάλλεται όλο το ποσό των επιχορηγούμενων τροφείων ανεξάρτητα με τον αριθμό των νηπίων που είναι γραμμένα στον Σταθμό.
Τα τροφεία θα καταβάλλονται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες των νηπίων στον Σταθμό το πρώτο 15νθήμερο του μήνα. Τον μήνα Αύγουστο που οι Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους δεν καταβάλλονται τροφεία.

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των νηπίων που δεν καταβάλλουν τροφεία δύο μηνών χωρίς σοβαρή αιτιολογία, θα υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής των νηπίων τους από τη δύναμη του Σταθμού.
Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των νηπίων που δεν έχουν καταβάλλει τροφεία του προηγούμενου έτους, θα πρέπει να έχουν προβεί σε οικονομικό διακανονισμό προκειμένου να είναι δυνατή η φοίτηση των νηπίων στους Σταθμούς.
Εάν παρουσιαστεί περίπτωση κατά την οποία ένα νήπιο δεν έρχεται κάποιες μέρες στον Σταθμό ή ένα μήνα και συνεχίζει να είναι γραμμένο στη δύναμη του Σταθμού, εφόσον οι γονείς δεν διέγραψαν το νήπιο τα τροφεία για το διάστημα αυτό θα καταβάλλονται κανονικά.

www.e-thessalia.gr