Κατά χιλιάδες οι κατασχέσεις καταθέσεων στη Μαγνησία

Κατά χιλιάδες οι κατασχέσεις καταθέσεων στη Μαγνησία

Εκατόν είκοσι μία κατασχέσεις λογαριασμών κάθε μέρα το τελευταίο εξάμηνο στη Μαγνησία.

Εκατόν είκοσι μία κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών γίνονται κάθε μέρα το τελευταίο εξάμηνο στη Μαγνησία. Η οικονομική κρίση στον όγδοο χρόνο της φαίνεται ότι έχει δυσκολέψει περαιτέρω την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, λόγω της φορολογικής επιδρομής. Οι κατασχέσεις το α’ εξάμηνο του 2017, σε σύγκριση με το β’ εξάμηνο του 2016, αυξήθηκαν κατά πέντε χιλιάδες οχτακόσιες ενενήντα έξι.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τη Δ.Ο.Υ., το πρώτο εξάμηνο του 2016 έγιναν συνολικά 15.896 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Αυτές αφορούσαν σε ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία όπως ΦΠΑ, εισόδημα, άλλους φόρους. Η αδυναμία καταβολής των οφειλόμενων ποσών έφερε αντιμέτωπες εκατοντάδες οικογένειες, που αντιμετωπίζουν οικονομική δυσκολία και δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων για οφειλές στην εφορία αυξάνονται συνεχώς. Οι εντολές για αντίστοιχες ενέργειες που δόθηκαν σε πιστωτικά ιδρύματα το β’ εξάμηνο του 2016 ήταν 10.000, ενώ το α’ εξάμηνο του 2017 ήταν 15.896. Τα αιτήματα προς τις τράπεζες συνεχίζουν να πέφτουν βροχή, καθώς οι εντολές είναι συνεχείς, αφού ολοένα και περισσότεροι φορολογούμενοι έρχονται αντιμέτωποι με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Μερικά από αυτά γίνονται και σε ενοικιαστή ή σε πελάτες, είναι όμως μεμονωμένα, συγκριτικά με τις χιλιάδες των κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασμών. Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών γίνονται ευθύς αμέσως μόλις καθίσταται μία οφειλή στην εφορία ληξιπρόθεσμη. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν καταβληθεί μία δόση και περάσει η καταληκτική της προθεσμία, τότε οι εφοριακοί υπάλληλοι είναι αναγκασμένοι εκ του νόμου να εκκινήσουν τη διαδικασία.

Οι κατασχέσεις γίνονται για οφειλές από ποσά που ξεκινούν από 500 ευρώ και άνω. Ωστόσο, κάποιες από αυτές αφορούσαν και σε δυσθεώρητα ποσά που μπορεί να έφταναν σε αξία και εκατομμύρια ευρώ. Χαρακτηριστικά, υπήρξε κατάσχεση εις χείρας τρίτου που αφορούσε σε οφειλές ύψους 2 εκατ. ευρώ. Η πλειοψηφία πάντως των ληξιπρόθεσμων οφειλών αφορούσε σε μικρά -έστω μεσαία- ποσά.

Πάντως, στις περισσότερες από τις κατασχέσεις, σύμφωνα με πληροφορίες από τραπεζικά στελέχη δεν υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα για την κάλυψη μέρους ή και ολόκληρης της οφειλής, καθώς οι περισσότεροι λογαριασμοί που κατάσχονται έχουν μηδενικά ποσά, καθώς οι φορολογούμενοι δεν έχουν αντικειμενικά τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Η αρνητική δήλωση

Να επισημανθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 254/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτουςη επιβολή από το Δημόσιο κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης στα χέρια τρίτων, για την ικανοποίηση απαιτήσεων του κατά οφειλέτη του, έχει ως συνέπεια την αναγκαστική εκχώρησή της στο κατασχών Δημόσιο, το οποίο καθίσταται εκδοχέας της απαίτησης και ο καθ’ ού της κατάσχεσης τρίτου λογίζεται οφειλέτης του Δημοσίου, εκτός αν ο τρίτος προβεί νομότυπα σε αρνητική δήλωση.

Ο τρίτος οφείλει να προβεί σε δήλωση μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την επόμενη της επιδόσεως του κατασχετηρίου, είναι δε δυνατόν να προβεί σε συμπληρωματική δήλωση εφόσον υπάρχει προθεσμία.

Η θετική δήλωση του τρίτου ως εξώδικη διαδικαστική πράξη, δεν υπόκειται σε ανάκληση και ο κατασχών δικαιούται να εναντιωθεί σε μεταγενέστερη δήλωση του τρίτου, επέχουσας θέση ολικής ή μερικής ανάκλησης της αρχικής θετικής δήλωσής του.

Η υποβολή δήλωσης μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας, θεωρείται κατά τον νόμο ανύπαρκτη ως εκπρόθεσμη και ανίσχυρη, έχει δε ως συνέπεια να θεωρείται ο τρίτος ότι οφείλει στο Δημόσιο την απαίτηση για την οποία είχε προβεί σε θετική δήλωση.

Το ακατάσχετο

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4161/2013 (Α’ 143) θεσπίστηκε και ισχύει το ακατάσχετο για απαιτήσεις φυσικών προσώπων από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ και των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, εξαιρουμένου του Δημοσίου ως δανειστή.

Η εν λόγω διάταξη επεκτάθηκε και στις περιπτώσεις επιβολής κατασχέσεων από το Δημόσιο, εις χείρας των πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων. Συγκεκριμένα, για κάθε φυσικό πρόσωπο θεσπίστηκε το ακατάσχετο για απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ και για ένα και μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

ΕΝΩ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΜΕΓΑΛΟ-ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Σε κατασχέσεις καταθέσεων ακόμη και για 100 ευρώ προχωρά η εφορία

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, σε κατασχέσεις καταθέσεων ακόμη και για 100 ευρώ προχωρεί η εφορία, προκειμένου να εισπράξει όσα περισσότερα χρήματα μπορεί, για να μειωθεί ο δυσθεώρητος όγκος ληξιπρόθεσμων οφειλών, που ξεπερνά αυτήν τη στιγμή πανελλαδικά τα 95,18 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχουν ρίξει το βάρος στο κυνήγι μεγάλων οφειλετών, όμως αποδεικνύεται τελικά ότι το κράτος περισσότερα εισπράττει από όσους χρωστούν μικρά ποσά, παρά από εκείνους που χρωστούν υπέρογκα, καθώς οι περισσότεροι είτε έχουν κηρύξει σε πτώχευση τις επιχειρήσεις τους είτε φαίνονται φτωχοί.

Μόνο τον Μάιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (δηλαδή υπό κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων) κατά 24.059.

Ουσιαστικά, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», κάθε εργάσιμη μέρα του Μαΐου γίνονταν κατασχέσεις σε πάνω από 1.000 τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ ο αριθμός αυτός θα διπλασιαστεί έως το τέλος του έτους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων.

Συνολικά ο αριθμός των οφειλών που βρίσκονται υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανέρχεται σε 930.160, ενώ ο αριθμός των οφειλών στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανέρχεται σε 1.619.875.

Από την αρχή του 2017 έως τα τέλη Μαΐου έγιναν 91.104 κατασχέσεις.

Ρεπορτάζ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ
taxydromos.gr