Κατατέθηκαν οι προτάσεις για αμφιθέατρο στα Πλατάνια και σύστημα πυραχνίνευσης σε δημοτικά δάση

Κατατέθηκαν οι προτάσεις για αμφιθέατρο στα Πλατάνια και σύστημα πυραχνίνευσης σε δημοτικά δάση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ
Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα  Αγροτικής Ανάπτυξης που διαχειρίζεται ως Τοπική Ομάδα Δράσης, η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου,  τρεις προτάσεις.
Η πρώτη πρόταση αφορά στην κατασκευή ανοιχτού αμφιθεάτρου με αμφιθεατρικό σχεδιασμό,  στη θέση «Πλατάνια» της πόλης του Αλμυρού και είναι προϋπολογισμού 498.022,75 ευρώ.  
Η δεύτερη πρόταση αφορά στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής διαδραστικής εφαρμογής, προβολής του Δήμου Αλμυρού και είναι προϋπολογισμού 68.138,00 ευρώ.
Η τρίτη πρόταση αφορά στην εγκατάσταση ενός συστήματος έγκαιρης πυρανίχνευσης για κάποιες περιοχές των δημοτικών δασών Αλμυρού  και είναι προϋπολογισμού 52.204,00 ευρώ.