Κων/νος Μαραβέγιας: Πρόσκληση σε συζήτηση πολιτικού περιεχομένου στον Αλμυρό

Κων/νος Μαραβέγιας: Πρόσκληση σε συζήτηση πολιτικού περιεχομένου στον Αλμυρό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κυριακή 14 Απριλίου 2019 και ώρα 19.30

Θέμα: "Ποια πολιτική θέλουμε - Ποιους πολιτικούς θέλουμε"
Σας προσκαλώ σε μια συζήτηση πολιτικού περιεχομένου στην "Αλατοστράτα" στον Αλμυρό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ
Τομέας Πολιτικής Υποστήριξης
Πολιτικό Στέλεχος ΝΔ