Κ. Πανταζώνας: To Μ.Ε.Τ.Α. ανακοίνωση συνεργασίας

Κ. Πανταζώνας: To Μ.Ε.Τ.Α. ανακοίνωση συνεργασίας

Tο Μ.Ε.Τ.Α. ανακοίνωση συνεργασίας με τον κ. Δημήτρη Εσερίδη στις προσεχείς δημοτικές εκλογές.