Μαγνησία: 63 μόνιμες θέσεις στο «Βοήθεια στο Σπίτι» – Από 2 Ιουνίου οι αιτήσεις

Μαγνησία: 63 μόνιμες θέσεις στο «Βοήθεια στο Σπίτι» – Από 2 Ιουνίου οι αιτήσεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η 4Κ/2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις 2.909 μόνιμες θέσεις

Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους δήμους της χώρας για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ’). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως εξής: Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 18 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα και κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης). Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις ΔΕ με κωδ. τίτλου 306 (β΄ επικουρικός πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – σελ. 322 του ΦΕΚ).

Για τη Μαγνησία έχουν προκηρυχθεί 63 θέσεις και συγκεκριμένα: Υ.Ε. Οικογενειακών Βοηθών: 8 θέσεις στον Δήμο Βόλου, 4 θέσεις στον Δήμο Νοτίου Πηλίου, 2 Δήμος Ρήγα Φεραίου, 1 Δήμος Αλοννήσου, 1 Δήμος Σκοπέλου, Υ.Ε. Οικιακών Βοηθών: 3 Δήμος Αλμυρού, 3 Δήμος Βόλου, 2 Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου, Δ.Ε. Νοσηλευτών/ Βοηθών Νοσηλευτών: 2 Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών: 1 Δήμος Ρήγα Φεραίου, Δ.Ε. Νοσηλευτών: 2 Δήμος Νοτίου Πηλίου, 1 Δήμος Αλμυρού, 2 Δήμος Βόλου, Τ.Ε. Νοσηλευτών: 1 Δήμος Νοτίου Πηλίου, 1 Δήμος Ρήγα Φεραίου, 1 Δήμος Αλμυρού, 8 Δήμος Βόλου, Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών: 3 Δήμος Αλμυρού, 9 Δήμος Βόλου, 2 Δήμος Νοτίου Πηλίου, 2 Δήμος Ρήγα Φεραίου, 2 Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, Π.Ε. Ψυχολόγων: 1 Δήμος Βόλου, 1 Δήμος Νοτίου Πηλίου.

www.e-thessalia.gr