Με εντάσεις η ενημέρωση για τα οικονομικά του Δήμου Αλμυρού (βίντεο&φωτο)

Με εντάσεις η ενημέρωση για τα οικονομικά του Δήμου Αλμυρού (βίντεο&φωτο)

Ενημέρωση για τα οικονομικά του Δήμου Αλμυρού πραγματοποιήθηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλμυρού.

Ο δήμαρχος Αλμυρού Βαγ. Χατζηκυριάκος ανέφερε ότι η ενημέρωση δεν γίνεται για αντιπαράθεση, αλλά για να ενημερωθεί το Σώμα για το πως θα γίνει ο προϋπολογισαμός και ότι δεν θα "έχουμε αυτή την χρονιά τεχνικό πρόγραμμα, αλλά μόνο συνεχιζόμενα έργα". Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι το νέο τεχνικό πρόγραμμα θα γίνει Φεβρουάριο-Μάρτιο.

Στην εισήγησή της η αντιδήμαρχος επί των οικονομικών κ. Μπέη παρουσίασε την οικονομική κατάσταση που παρέλαβε η νέα δημοτική αρχή και τόνισε ότι τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ των τακτικών εσόδων του δήμου είναι δεσμευμένα κατά τα τρία τέταρτα από τη μισθοδοσία που ανέρχεται σε 2,9 εκ. ευρώ και απομένουν στον δήμο για να λειτουργήσει και να συντηρήσει τις δομές του για ένα χρόνο, 1,9 εκ. ευρώ. Τα 995.000 ευρώ είναι δεσμευμένα στο τεχνικό πρόγραμμα…

Ο πρώην δήμαρχος Αλμυρού κ. Εσερίδης υπερασπίστηκε την πολιτική που ακολούθησε στον δήμο και τόνισε ότι άφησε στα ταμεία 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανέφερε ότι η κ. Μπέη δεν φαίνεται να κατανοεί ότι αυτός ήταν ένας τρόπος διαχείρησης για να υλοποιηθούν τα έργα.
Στην συνέχεια ανέβηκαν οι τόνοι και ο πρώην δήμαρχος ανέφερε προς την αντιδήμαρχο ότι μέσα σε 3 μήνες έχει καταφέρει να γίνει αντιπαθητική στους υπαλλήλους.
Η κ. Μπέη απάντησε ότι δέσμευση τακτικών εσόδων για έργα δεν έκανε καλό στο δήμο.

Χρειάστηκε η παρέμβαση του προέδρου κ. Τσούτσα για να σταματήσει η αντιπαράθεση.

Ο κ. Χατζηκυριάκος προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους και επισήμανε ότι δεν κατηγορούν την προηγούμενη δημοτική αρχή, αλλά εξηγούν ποια είναι η σημερινή κατάσταση στα οικονομικά του δήμου. Όπως εξήγησε, το Μάρτιο του 2020 που θα απελευθερωθούν τα χρήματα που παρακρατήθηκαν στο πλαίσιο εκτέλεσης των έργων, θα καταστεί δυνατό να καταρτιστεί ένα τεχνικό πρόγραμμα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 31/08/2019

Καταθέσεις στις τράπεζες (Ταμείο) # 2.349.892,68 #
Από αυτές ποσό # 1.925.559,00 #
αφορά χρήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συγκεκριμένα έργα, υπηρεσίες ή πληρωμές και αναλύονται ως εξής :

Α). Για έργα ποσό # 1.658.318,14 #
- πυροπροστασία # 158.518,22 #
- επισκευές σχολείων # 173.442,63 #
- πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ  # 214.350,00 #
- επιχορηγήσεις έργων  # 1.112.007,29 #
(ΣΑΤΑ 2013-2019)
Β). Για υπηρεσίες και πληρωμές ποσό  # 267.240,86 #
- εκλογικό επίδομα υπαλλήλων  # 20.625,00 #
- κρατήσεις προς απόδοση  # 79.079,09 #
- προγράμματα όπως «Βοήθεια στο #76.906,98 #
σπίτι» κλπ
- κληροδοτήματα  # 90.629,79 #
ΣΥΝΟΛΟ # 1.925.559,00 #

Υπόλοιπα χρήματα που απομένουν για πληρωμές λειτουργικών δαπανών (μισθοδοσία, καύσιμα απορριμματοφόρων και λοιπών μηχανημάτων κλπ), αλλά και των υπολοίπων υποχρεώσεων του Δήμου  # 424.333,68 #

Ενδεικτικά αναφέρω ότι μόνο τα παραστατικά μισθοδοσίας για την περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2019, ανήλθαν στο ποσό των # 1.920.166,40 # ευρώ, δηλαδή περίπου # 240.000,00 # το μήνα.

Ανεξόφλητα τιμολόγια 31/08/2019  # 564.098,41 #
να σημειώσω εδώ ότι δεν είχαν παραληφθεί όλα τα τιμολόγια που αφορούσαν τη χρήση μέχρι και την 31η Αυγούστου από το λογιστήριο μέχρι την ημερομηνία αυτή, αλλά επειδή δεν έχει υπολογιστεί το ακριβές ποσό δεν το προσθέτω στα ανεξόφλητα, κάτι που σημαίνει ότι το τελικό ποσό από ανεξόφλητα τιμολόγια ήταν μεγαλύτερο από αυτό που αναφέρεται.

Επιπλέον των ανεξόφλητων τιμολογίων πρέπει να πληρωθούν από τα τακτικά έσοδα του 2019 (πέραν των λοιπών υποχρεώσεων του Δήμου) υποχρεώσεις που απορρέουν από υπογεγραμμένες συμβάσεις ποσού   # 254.037,62 #
και αφορούν :
Έργα # 117.597,79 #
Μελέτες # 54.827,99 #
Προμήθεια δύο μικρών φορτηγών # 53.339,84 #
Προμήθεια ενός γερανού # 28.272,00 #

Τέλος σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα υπάρχουν δεσμεύσεις στα τακτικά έσοδα του Δήμου για το 2020 ποσού                                             # 995.741,87 # ευρώ και στις κρατικές επιχορηγήσεις (πρώην ΣΑΤΑ) για το 2020  # 249.370,49 # ευρώ.

Τα τακτικά έσοδα του Δήμου για το έτος 2019 σύμφωνα με τις εισπράξεις μέχρι σήμερα, υπολογίζονται στο ποσό των                                         # 4.000.000,00 # ευρώ.                 

Να αναφέρω ότι τα πάγια λειτουργικά έξοδα του Δήμου (καύσιμα, μισθοδοσία, έξοδα συντήρησης οχημάτων, αναλώσιμα, τηλεφωνία, φωτισμός) πληρώνονται από τα τακτικά έσοδα. Μόνο η μισθοδοσία για το έτος 2019 αναμένεται να ανέλθει (με τα έως τώρα δεδομένα) στο ποσό των # 2.900.000,00 # ευρώ.

Οι ετήσιες κρατικές επιχορηγήσεις για μικρά έργα (πρώην ΣΑΤΑ) ανέρχονται στο ποσό των                                                                                                # 365.130,00 # ευρώ.
Με την επιφύλαξη ύπαρξης και άλλων τιμολογίων ή αποφάσεων, που αυξάνουν τις οφειλές του Δήμου και για τις οποίες δεν έχω λάβει γνώση ακόμη.     

ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 31/08/2019

Οικονομικό έτος 2019 (01/01 έως 31/08/2019)

Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης  # 18.015.135,66 #
Εισπράξεις εσόδων (τακτικά, έκτακτα, επιχορηγήσεις) # 4.415.662,57 #
Εισπράξεις κρατήσεων προς απόδοση  # 804.449,41 #
Υπόλοιπο έναρξης 01/01/19 (καταθέσεις στη τράπεζα) # 2.573.934,43 #
Σύνολο εισπράξεων # 7.794.046,51 #

Απαιτήσεις # 3.736.257,42 #   

Προβλήματα που δημιουργούνται από τα παραπάνω

Συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δυσκολία πληρωμής των υποχρεώσεων του Δήμου λόγω των πληρωμών που έγιναν για έργα από τα τακτικά έσοδα  (όπως π.χ. το ξύλινο κτίριο στο Κουρί : 190.000,00 ευρώ από τα 235.000,00 που κόστισε πληρώθηκαν από τακτικά έσοδα), αλλά και υποχρεώσεων από συμβάσεις που πρέπει να πληρωθούν από τη συγκεκριμένη πηγή εσόδων.

Έχουν συσσωρευτεί πολλά προβλήματα, όπως: δρόμοι που χρειάζονται συντήρηση, πλατείες που χρειάζονται συντήρηση, κτίρια που χρήζουν επισκευής, και άλλα, αφού τα χρήματα που προέρχονταν από τις κρατικές επιχορηγήσεις για μικρές υποδομές (πρώην ΣΑΤΑ) δεσμεύονταν για μεγαλύτερα έργα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Στεγασμένη λαϊκή αγορά, με κόστος # 552.033,10 # ευρώ, για την οποία δεσμεύθηκαν και θα αποδοθούν για την κατασκευή της, χρήματα από την παραπάνω επιχορήγηση που αντιστοιχούν στις επιχορηγήσεις σχεδόν δύο (2) ετών.

Τα προβλήματα αυτά καλείται η νέα δημοτική αρχή να βρει έσοδα από άλλους πόρους προκειμένου να τα λύσει.

Αδυναμία κατάρτισης προϋπολογισμού για το έτος 2020, λόγω:
- δεσμεύσεων τακτικών εσόδων στο τεχνικό πρόγραμμα για έργα,
- αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. Ενώ το ποσό # 15.476.224,94 # αναλήφθηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2019 με την έγκριση του προϋπολογισμού και τα υπόλοιπα # 1.691.553,64 # τους επόμενους μήνες (Μάρτιο έως Ιούλιο, πέντε μήνες), αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το ποσό των υποχρεώσεων που αναλήφθηκε τον Αύγουστο,      # 847.357,00# ευρώ, λίγες μόνο ημέρες πριν η προηγούμενη δημοτική αρχή εγκαταλείψει το δημαρχιακό κατάστημα.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικών και Διοικητικών θεμάτων
Μπέη Αρετή