Με 608 θέσεις το παζάρι του Αλμυρού – Πόσο κοστίζει ένα κιόσκι

Με 608 θέσεις το παζάρι του Αλμυρού – Πόσο κοστίζει ένα κιόσκι

Κανονισμό οργάνωσης του παραδοσιακού παζαριού στον Αλμυρό

εκπόνησε ο δήμος και θέτει όρους για τη λειτουργία του, ορίζοντας και το τιμολόγιο για τους συμμετέχοντες. Το παζάρι με 608 θέσεις διαρκεί επτά ημέρες και διεξάγεται μέσα στο χρονικό διάστημα από 23 έως 29 Αυγούστου.

Στην πρώτη ζώνη θα διατίθενται προς χρήση για εγκατάσταση παραπηγμάτων οι θέσεις:
Από 281 έως 308 και από 540 έως 542, καθώς και η θέση 539, με τιμή παραχώρησης 398 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) ανά θέση.
Στη δεύτερη ζώνη θα διατίθενται προς χρήση οι θέσεις: Από 1 έως 39, από 96 έως 280, από 309 έως 354 και από 384 έως 436, με τιμή παραχώρησης 327 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) ανά θέση.
Στην τρίτη ζώνη θα διατίθενται προς χρήση οι θέσεις: Από 68 έως 95, από 355 έως 383 και από 437 έως 483, με τιμή παραχώρησης 295 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) ανά θέση.

Στην τέταρτη ζώνη θα διατίθενται οι θέσεις: Από 40 έως 67, από 484 έως 538, και από 543 έως 589, με τιμή παραχώρησης 273 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) ανά θέση. Στον τομέα ψησταριών και χαλβάδων θα διατίθενται προς χρήση οι θέσεις από 1 έως 19 με τιμή παραχώρησης για: Τη θέση 1, εμβαδού 182 τ.μ., 5.131 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Τις θέσεις 3 και 5, εμβαδού 182 τ.μ. έκαστη, 2.520,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) ανά θέση. Τις θέσεις 2, 4 ,6, 7 και 8 εμβαδού 182 τ.μ. έκαστη, 1.964 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) ανά θέση. Στον τομέα εγκατάστασης του Λούνα Παρκ, ο χώρος εγκατάστασης για τη λειτουργία του θα δημοπρατείται με τους όρους και την αρχική τιμή, που θα καθορίζει κάθε έτος η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Τα παραπήγματα που θα εγκατασταθούν στις θέσεις της εμποροπανήγυρης, θα είναι ξύλινα, διαστάσεων περίπου 3 μ. Χ 3μ., με ξύλο, σκεπασμένα με λαμαρίνα, και θα κατασκευάζονται με υλικά του εργολάβου, που θα αναλάβει την κατασκευή τους και θα πληρούν τους όρους ασφαλείας και κυκλοφορίας.
Ο εργολάβος κατασκευής των παραπηγμάτων, θα επιλέγεται, με κατάθεση προσφοράς βάσει τιμήματος (εγγύησης) για την ανάληψη της εργασίας, που ορίζεται στο ποσό των 5,000 πλέον του νομίμου ΦΠΑ 24%, και δικαιούται να εισπράττει από τους εκθέτες εμπόρους, που κάνουν χρήση των θέσεων και των παραπηγμάτων, για κάλυψη των εξόδων του και για ίδιο όφελος, για κάθε παράπηγμα με τον διάδρομό του:
– Για τα παραπήγματα των διαστάσεων 3 μ. Χ 3 μ. το ποσό των 60 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
– Για τα παραπήγματα του τομέα ψησταριών και χαλβάδων, το ποσό των 200 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου από τους δικαιούχους σε τρίτο, ή η χρησιμοποίησή του για άλλον σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατίθεται. Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί από τα στοιχεία της ταμειακής μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση χώρου, το αντίτιμο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ, σε βάρος του έχοντος την άδεια.

www.e-thessalia.gr