Μνημόνιο συνεργασίας για βοτανικό κήπο στην Όθρυ

Μνημόνιο συνεργασίας για βοτανικό κήπο στην Όθρυ

Ρυθμίστηκαν και οι παραμικρές λεπτομέρειες για την δημιουργία βοτανικού κήπου στον Αλμυρό. Ο δήμος Αλμυρού και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας. Οι δύο φορείς θα επιδιώξουν αγαστή συνεργασία για τη συγκέντρωση και αναπαραγωγή του πολύτιμου φυτικού βιογενετικού υλικού όχι μόνο από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας αλλά και άλλων περιοχών της Ελλάδας.

Το φυτικό αυτό γενετικό υλικό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ανάπτυξη επιστημονικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενισχύοντας τους παραγωγικούς κλάδους της περιοχής. Ο βοτανικός κήπος - όπως έχει αποφασίσει σε παλαιότερη απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού - θα αναπτυχθεί σε έκταση 60.066 τετραγωνικών μέτρων στη θέση «Τσαϊράκι» της Τοπικής Κοινότητας Κοκκωτών.

Η έκταση αυτή έχει παραχωρηθεί από το δήμο Αλμυρού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2017 για πενήντα έτη.

Ο δήμος Αλμυρού θα αναλάβει με δικές του δαπάνες τις βασικές υποδομές που χρειάζονται, όπως παροχή νερού, δίκτυο ηλεκτροδότησης, σταθερή τηλεφωνία και οδοποιία. Οι βασικές υποδομές θα αναπτυχθούν εντός ενός μηνός.

Η διαχείριση του βοτανικού κήπου θα γίνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος συγκεκριμένα θα συντάξει μία ολοκληρωμένη μελέτη διαμόρφωσης του χώρου. Επίσης, θα αναλάβει την προμήθεια του απαραίτητου φυτικού υλικού, καθώς και την εγκατάστασή του με χορηγίες από εθνικά και διεθνή προγράμματα χρηματοδότησης.

Ακόμη, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ερευνών θα δημιουργήσει Τράπεζα Φυτικού Γενετικού Υλικού για τη διατήρηση του πολλαπλασιαστικού υλικού των περισσότερων ελληνικών φυτών.

Η ενημέρωση του κοινού που θα επισκέπτεται τον βοτανικό κήπο αλλά και όσων ασχολούνται με τον γεωργικό τομέα θα γίνεται από το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Εξάλλου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα αναλάβει να συγκροτήσει ένα πόλο ενδιαφέροντος, ο οποίος θα ενισχύσει την επισκεψιμότητα της περιοχής μέσω του επιστημονικού, μαθητικού και συνεδριακού τουρισμού.

Για την υλοποίηση του έργου θα αξιοποιηθούν χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης από τα προγράμματα EΣΠΑ, LEADER και LIFE και θα αναζητήσουν συνεργασίες με βοτανικούς κήπους και συναφή ιδρύματα του εξωτερικού.

Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στη συνεργασία των δύο φορέων θα συσταθεί επιτροπή με τη συμμετοχή του εκάστοτε διευθυντή του Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, του εκάστοτε προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου, του εκάστοτε εκπροσώπου του δήμου Αλμυρού και του εκάστοτε προϊσταμένου της αρμόδιας για θέματα περιβάλλοντος Διεύθυνσης του δήμου.

taxydromos.gr