Οι αντιπρόσωποι του Δήμου Αλμυρού στην Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας

Οι αντιπρόσωποι του Δήμου Αλμυρού στην Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας

Εκλέχτηκαν κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 30/10 οι τέσσερις αντιπρόσωποι - εκλέκτορες του Δήμου Αλμυρού για τη Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας.

Αυτοί είναι:

α/ από την Ομάδα Διοίκησης του Δήμου
1. Χατζηκυριάκος Ευάγγελος (ex officio, ως Δήμαρχος)
2. Βούλγαρης Λεωνίδας

β/ από την Μείζονα Αντιπολίτευση:
1. Εσερίδης Δημήτριος

γ/ από την Ελάσσονα Αντιπολίτευση:
1, Παπακωνσταντίνου Γεώργιος