Οι Δημαιρεσίες στο Δήμο Αλμυρού - Πρόεδρος Δ.Σ. ο Δημήτρης Τσούτσας(βίντεο&φωτο)

Οι Δημαιρεσίες στο Δήμο Αλμυρού - Πρόεδρος Δ.Σ. ο Δημήτρης Τσούτσας(βίντεο&φωτο)

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου οι Δημαιρεσίες στον Δήμο Αλμυρού για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αρχικά εκλέχθηκαν ο Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του συμβουλίου.
Τη συνεδρίαση άνοιξε ο κ. Λεωνίδας Βούλγαρης πρώτος πλειοψηφών σύμβουλος ο οποίος και προήδρευσε μέχρι και την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Τσούτσας Δημήτρης

Ανιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Καλλές Νικόλαος

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Νικολαϊδης Ανάργυρος

Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμυρού

Ακολούθησε η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από επτά μέλη. Μετά τις Δημαιρεσίες η Οικονομική Επιτροπή σχηματίστηκε ως εξής:

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Χατζηκυριάκος Βαγγέλης, Δήμαρχος

Αρετή Μπέη-Σταματίου Αντιδήμαρχος

Παπαϊωάννου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

Δεληζήσης Αναστάσιος Τακτικό Μέλος

Εσερίδης Δημήτριος Τακτικό Μέλος

Καρακώστας Χρήστος Τακτικό Μέλος

Καραγιώργος Άρης, Τακτικό Μέλος

Γουργιώτης Γεώργιος Αναπληρωματικό Μέλος

Δαλακούρας Ηλίας Αναπληρωματικό Μέλος

Νικοβιώτης Κωνσταντίνος Αναπληρωματικό Μέλος

Ράππου Ζωή-Μάμαλη Αναπληρωματικό Μέλος

 

Εκλογή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλμυρού

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Χατζηκυριάκος Βαγγέλης, Δήμαρχος

Αρετή Μπέη-Σταματίου Αντιδήμαρχος

Παπαϊωάννου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

Γουργιώτης Γεώργιος Αντιδήμαρχος

Σταυραντώνη Μαρία Τακτικό Μέλος

Γαλατσίδας Ιωάννης Τακτικό Μέλος

Παπακωνσταντίνου Γεώργιος Τακτικό Μέλος

Δεληζήσης Αναστάσιος Αναπληρωματικό Μέλος

Καλατζής Ευάγγελος Αναπληρωματικό Μέλος

Νικοβιώτης Κώστας Αναπληρωματικό Μέλος

Μυγιάκη-Μυλωνά Μανωλία Αναπληρωματικό Μέλος