Οι εκπρόσωποι του Δ. Αλμυρού για τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους

Οι εκπρόσωποι του Δ. Αλμυρού για τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους

Ορίστηκαν ο εκπρόσωπος του δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή

παρακολούθησης της σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης για το έργο «Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων».
Στην επιτροπή συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος από την Αλόννησο, ένας εκπρόσωπος από τον Αλμυρό, ένας εκπρόσωπος από την Περιφέρεια και δύο εκπρόσωποι από το υπουργείο Πολιτισμού. Από τον δήμο Αλμυρού αποφασίστηκε να συμμετέχει η περιβαλλοντολόγος Αθηνά Χαλούδη, υπάλληλος του δήμου Αλμυρού, με αναπληρωτή τον πολιτικό μηχανικό, Δημήτρη Πλατή, επίσης υπάλληλο.

Η αναγκαία οργανωτική και γραμματειακή υποστήριξη για τη λειτουργία της επιτροπής θα παρέχεται από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

taxydromos.gr