Οι ώρες αγιασμού στα σχολεία του Δήμου Αλμυρού

Οι ώρες αγιασμού στα σχολεία του Δήμου Αλμυρού

Οι ώρες αγιασμού στα σχολεία του Δήμου Αλμυρού

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ 8:30πμ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ 8:30πμ  
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ 9:00πμ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 9:00πμ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 9:15πμ
1ο & 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 9:30πμ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ ΣΟΥΡΠΗΣ 9:30πμ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 9:00πμ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 9:30πμ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΡΑΣ 9:30πμ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 10:00πμ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΟΚΙΟΥ 9:00πμ

ΑΛΜΥΡΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 9:00πμ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 10:00πμ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 9:00πμ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 9:00πμ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 9:00πμ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 9:00πμ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 9:00πμ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 10:45πμ
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 9:00πμ
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 10:00πμ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 10:00πμ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 12:00 μμ

ΕΠΑΛ 9:00πμ