Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Αλμυρού κατέθεσε αγωγή κατά του Δήμου

Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Αλμυρού κατέθεσε αγωγή κατά του Δήμου

Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Αλμυρού κατέθεσε αγωγή ενάντια στο Δήμο.

Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Αλμυρού, ο οποίος κατέχει μόνιμη θέση με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατέθεσε αγωγή ενάντια στον Δήμο. Ο νομικός σύμβουλος που εργάζεται στον Δήμο από το 2003 ζητεί να του καταβληθεί το ποσό των 22.929,60 ευρώ, οφειλή από την προσαύξηση σε ποσοστό (30%) επί της πάγιας αντιµισθίας του, σύμφωνα με τον Νόμο.
Ο Δήμος διορίζει άλλον δικηγόρο για να αντικρούσει την αγωγή.