Πήρε αναβολή το θέμα της έγκρισης εγκατάστασης μεταναστών στις παραλίες της Ν. Αγχιάλου

Πήρε αναβολή το θέμα της έγκρισης εγκατάστασης μεταναστών στις παραλίες της Ν. Αγχιάλου

Μετά το θόρυβο και τις έντονες ανσηυχίες

των καταοίκων των παράλιων οικισμών αποσύρθηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου το θέμα της αναθεώρησης των χρήσεων γης του ΓΠΣ Ν Αγχιάλου με τις νέες χρήσεις γης ,μια εκ των οποίων είναι η πρόβλεψη για χρήση γης για εγκατάσταση προσφύγων,προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η υποχρεοτικότητα από το νόμο της διάταξης αυτής.

 Σημειώνεται πως με βάση ΠΔ του 2018, προβλέπεται η εγκατάσταση 300 μεταναστών στη Νέα Αγχίαλο και από 100 σε όλο το παράλιο μέτωπο δηλαδή στους οικισμούς, Κριθαριάς, Μαράθου, Άγιου Γεωργίου Κυνηγού, Μεγάλης Βελανιδιάς, Χρυσής Ακτης Παναγιάς (Καντηραηγα) στις Μικροθήβες και το Αίδίνι, οι οποίοι δυνητικά θα φτάσουν τους 800.

 Οι κάτοικοι αυτών των οικισμών αλλά και της Νέας Αγχιάλου, ετοιμάζουν έντονη παράσταση διμαρτυρίας στο δημαρχείο Βόλου, ενώ σε ψήφισμά τους αναφέρουν ότι δεν είναι δυνατόν να γκετοποιηθούν οι ίδιοι και να αλλοιωθεί η σύνθεση του πληθυσμού στέλνοντας σε οικισμούς κάτω των 100 μονίμων κατοίκων το χειμώνα, μετανάστες που θα υπερβαίνουν τους 100 σε καθένα από αυτούς...

 Σημειώνου μάλιστα και την επικινδυνότητα τους εγχειρήματος για την εθνική ασφάλεια, αφού πλησίον βρίσκεται το στρατιωτικό και πολιτικό αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, αλλά και μεγάλες δεξαμενές υγρών καυσίμων (Μαμιδάκη).

www.thessaliatv.gr