Παρεμβάσεις σε δρόμους του Δήμου Αλμυρού – Προωθούνται εργασίες για την επισκευή οδοστρωμάτων

Παρεμβάσεις σε δρόμους του Δήμου Αλμυρού – Προωθούνται εργασίες για την επισκευή οδοστρωμάτων

Ο Δήμος Αλμυρού θα προχωρήσει σε «λίφτινγκ» σε δρόμους του Αλμυρού και των τοπικών ενοτήτων . Το οδόστρωμα των ασφαλτοστρωμένων ή τσιμεντοστρωμένων οδών παρουσιάζει ρηγματώσεις , καθιζήσεις και παραμορφώσεις λόγω διαφόρων έργων που έχουν γίνει σε αυτές με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προβλήματα για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Επίσης θα γίνουν εργασίες προσαρμογής των σχαρών και των καπακιών των φρεατίων στη στάθμη και επίκληση του καταστρώματος των οδών. Η μελέτη αφορά στο έργο «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Αλμυρού 2018» και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε οδούς οικισμών του Δήμου Αλμυρού που είναι οι εξής:

Αχίλλειο 800τ.μ: δρόμος Κατσαβριά μήκους 60μ περίπου.
Πτελεός 7000 τ.μ : Η οδός που συνδέει παραλιακά το Πηγάδι με το Λουτρό μήκους 1.500μ είναι χωματόδρομος και θα πρέπει να γίνουν εργασίες εκσκαφών, διαμορφώσεων, σκυροδετήσεις για εγκιβωτισμό στους δρόμους και στον χώρο στάθμευσης Πηγαδίου (έχει διαμορφωθεί ο χώρος με 3 Α και θα γίνει ασφαλτόστρωση στο μισό τμήμα του, επιφάνειας 1.000 τμ. περίπου).
Αλμυρός 4.500 τ.μ: Η τσιμεντοστρωμένη οδός στο οικοδομικό τετράγωνο που ορίζεται από τις οδούς Κρήτης, Καποδιστρίου, Κομητά και Κορυτσάς μήκους 150μ περίπου.

Λόγω της υφιστάμενης υψομετρικής διαμόρφωσης της οδού, (ο δρόμος είναι στο ίδιο επίπεδο ή και ψηλότερα από τις αυλές) θα χρειαστεί να γίνει καθαίρεση του οδοστρώματος, εκσκαφή του, ίσως χρειαστεί να γίνει προσαρμογή των παροχών του δικτύου ύδρευσης, διάστρωση τουλάχιστον μίας στρώσης 3 Α και τέλος διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με την τελική επιφάνεια του δρόμου να διαμορφώνεται χαμηλότερα από τις αυλές.
Η οδός 17ης Αυγούστου από Αχιλλέως ως Παύλου Μελά μήκους 140μ περίπου.
Η οδός Μυρμιδόνων από Βασ. Γεωργίου ως Αχιλλέως μήκους 120μ περίπου.
Οδός προ του 1923, τσιμεντοστρωμένη στο μεγαλύτερο μήκος της ,στο οικοδομικό τετράγωνο που ορίζεται από τις οδούς Αχιλλέως, Χίου, Τρ. Αργυροπούλου και Οικονομίδου σε μήκος 130μ
οδός Βόλου από Αχιλλέως ως Τρ. Αργυροπούλου, στην απέναντι από την εκκλησία, λωρίδα κυκλοφορίας, μήκους 140μ περίπου.
Κρόκιο 2000 τ.μ. δρόμος που από την πλατεία οδηγεί προς την υδατόπυργο (300 μ περίπου) και καταλήγει σε νεόδμητες κατοικίες και δρόμος200 μέτρα παραπλεύρως της παλαιάς Εθνικής Οδού.
Βρύναινα 1500 τ.μ. κεντρική οδός και δρόμος με έντονη κλίση κοντά στην πλατεία.
Νεοχωράκι 1500 τ.μ. δρόμος 300 μ περίπου
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 409.000,00 ευρώ και το έργο θα ολοκληρωθεί σε 8 μήνες.