Π.Ε. Μαγνησίας: Έκτακτη Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Π.Ε. Μαγνησίας: Έκτακτη Συνεδρίαση του Συντονιστικού  Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 3013/2002 και της με αρ. πρωτ. 3752/25-5-2018 εγκυκλίου της Γ.Γ.Π.Π., θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019  και ώρα  10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων (Διοικητήριο, 3ος όροφος) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

«Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών λόγω καιρικών φαινομένων».