Π.Ε. Μαγνησίας: Πληρωμές 5ου έτους βιολογικής κτηνοτροφίας και γεωργίας

Π.Ε. Μαγνησίας: Πληρωμές 5ου έτους βιολογικής κτηνοτροφίας και γεωργίας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει όλους τους δικαιούχους των Δράσεων 1.1 «Βιολογική Γεωργία» και  1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» ότι από την Τρίτη 13/03/2018 θα βρίσκονται αναρτημένες οι καταστάσεις Δικαιούχων και Απορριπτόμενων στους πίνακες ανακοινώσεων της Υπηρεσίας στο Διοικητήριο. Οι ως άνω καταστάσεις έχουν ήδη αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ προς εκκαθάριση και πληρωμή.

Για τους απορριπτόμενους η περίοδος υποβολής των ενστάσεων και πρωτοκόλλησης αυτών ορίζεται αποκλειστικά  εντός 5 εργάσιμων ημερών από 13/03/2018 έως και 19/03/2018. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων στο Διοικητήριο (Ελ. Βενιζέλου και Αναλήψεως).