Πλακοστρώσεις οδών και πεζοδρόμων σε Αλμυρό και Ευξεινούπολη

Πλακοστρώσεις οδών και πεζοδρόμων σε Αλμυρό και Ευξεινούπολη

Υπογράφτηκε από τον δήμαρχο Αλμυρού, Δημήτρη Εσερίδη, η σύμβαση του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρόμων και πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού και Ευξεινούπολης», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ, και ξεκινούν στο αμέσως επόμενο διάστημα οι εργασίες για την υλοποίηση της παρέμβασης.

Οι εργασίες, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του έργου, αφορούν στην πλακόστρωση της Μετσοβίτη, πεζόδρομου που συνδέει τις οδούς Αργυροπούλου και Μιχοπούλου. Η πλακόστρωση θα γίνει με ψυχρά υλικά για να συνάδει με το έργο της βιοκλιματικής αναβάθμισης της κεντρικής πλατείας του Αλμυρού.

Αντίστοιχες εργασίες θα γίνουν στους πεζόδρομους της οδού Βόλου και την περιοχή προς το νεκροταφείο, για την αισθητική αναβάθμιση της εικόνας της πόλης.

Ακόμη, εργασίες θα γίνουν στα πεζοδρόμια επί της οδού Μικράς Ασίας και Αθανασίου Διάκου στην Ευξεινούπολη Αλμυρού, μπροστά από το Γυμνάσιο.

Συγκεκριμένα, στην οδό Βόλου θα πραγματοποιηθούν καθαιρέσεις σκυροδέτησης παντός τύπου συνολικού εμβαδού 310 τετραγωνικών μέτρων, ενώ θα κατασκευαστεί στρώση από άοπλο σκυρόδεμα με χαλύβδινο πλέγμα.

Στις οδούς Μικράς Ασίας και Αθ. Διάκου θα τοποθετηθούν κράσπεδα από σκυρόδεμα σε μήκος 15 μέτρων.

Τέλος θα γίνουν πλακοστρώσεις στην οδό Βόλου και στις οδούς Μικράς Ασίας και Αθ. Διάκου με πλάκες από σκυρόδεμα εμβαδού 290 και 350 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα.

Στην οδό Μετσοβίτη θα γίνει πλακόστρωση με τσιμεντόπλακες που περιέχουν ψυχρά υλικά διαστάσεων 40 επί 40 εκατοστών σε συνολικό εμβαδό 270 τετραγωνικών μέτρων.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 30.000 ευρώ με πηγές χρηματοδότησης τα τακτικά έσοδα του δήμου και τη ΣΑΤΑ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έξι μηνών.

Επισημαίνεται ότι η δημοτική αρχή Αλμυρού πέτυχε την εκτέλεση του έργου με ποσοστό έκπτωσης 41,10%.

www.taxydromos.gr