Πλατφόρμα γεωχωρικών δεδομένων δημιουργεί ο Δήμος Αλμυρού

Πλατφόρμα γεωχωρικών δεδομένων δημιουργεί ο Δήμος Αλμυρού

Συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού

Συνεδριάζει αύριο Πέμπτη εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού, στις 2 το μεσημέρι για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:   
   1.    Υποβολή πρότασης, με τίτλο «Δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και ψηφιακής βάσης δεδομένων δικτύων και υποδομών ύδρευσης Δήμου Αλμυρού», στην Α/Α ΟΠΣ:2826, με Κωδικό 16.36.2.Π7, πρόσκληση του Ε.Π. «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.», του Α.Π.16 «Τεχνική συνδρομή ταμείου συνοχής», με τίτλο «Ενίσχυση/υποστήριξη εμπλεκόμενων στα έργα του τομέα περιβάλλοντος στην άσκηση του έργου τους».
2.    Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλμυρού και Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και ψηφιακής βάσης δεδομένων δικτύων και υποδομών ύδρευσης Δήμου Αλμυρού».