Πολιτιστικές δραστηριότητες του Συλλόγου Καππαδκών Αργιλοχωρίου

Πολιτιστικές δραστηριότητες του Συλλόγου Καππαδκών Αργιλοχωρίου

Ο Σύλλογος Καππαδοκών Αργιλοχωρίου "ΤΟ ΤΣΑΡΙΚΛΙ"

Ο Σύλλογος Καππαδοκών Αργιλοχωρίου "ΤΟ ΤΣΑΡΙΚΛΙ"
στα πλαίσια των Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του,
οργανώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις