Προγράμματα συμβουλευτικής από την ψυχολόγο/παιδοψυχολόγο κ. Ιφιγένεια Αρίδη – Παυλίδη

Προγράμματα συμβουλευτικής από την ψυχολόγο/παιδοψυχολόγο κ. Ιφιγένεια Αρίδη – Παυλίδη

Προγράμματα συμβουλευτικής από την ψυχολόγο/παιδοψυχολόγο - ψυχοθεραπεύτρια κ. Ιφιγένεια Αρίδη – Παυλίδη

Προγράμματα συμβουλευτικής

1. Συμβουλευτική γονέων για ένα ευτυχισμένο αύριο των παιδιών
Πρόκειται για ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 8 συναντήσεων που απευθύνεται σε γονείς με παιδιά όλων των αναπτυξιακών σταδίων, καθώς και σε υποψήφιους/μελλοντικούς γονείς. Στόχος του είναι η υποστήριξη και εκπαίδευση του γονέα ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος του με γνώσεις  και εναλλακτικές διαδρομές επικοινωνίας και διαπαιδαγώγησης του παιδιού.

Ενδεικτική Θεματολογία
• Αναπτυξιακά στάδια του παιδιού – εφήβου. Οι αναπτυξιακές και συναισθηματικές του ανάγκες ανάλογα με την ηλικία του.
• Μορφές οικογένειας, δυσλειτουργίες της σύγχρονης οικογένειας και η επίδρασή τους στην ανάπτυξη του παιδιού.
• Οικογενειακές σχέσεις και οι επιδράσεις τους στην ψυχική υγεία του παιδιού : σχέση ζευγαριού, αδερφική σχέση, συμμετοχή στο μεγάλωμα του παιδιού παππούδων – γιαγιάδων.
• Προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών στο σπίτι ή στο σχολείο : εναλλακτικές προσεγγίσεις παρέμβασης του γονέα
• Πειθαρχία – όρια – κανόνες συμπεριφοράς. Εναλλακτικές μορφές διαπαιδαγώγησης.
• Παιδί και σχολείο. Σχέση σχολείου – οικογένειας, σχολική επίδοση, σχολικό άγχος, σχέση με συνομήλικα παιδιά, σχολικός εκφοβισμός (bullying)
• Αυτοεικόνα - αυτοεκτίμηση του παιδιού. Παράγοντες που την επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά.
• Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

2. Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
Πρόκειται για ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 8 συναντήσεων που απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε θέματα επικοινωνίας και διαχείρισης των συναισθημάτων τους. Σκοπός του προγράμματος είναι να βελτιωθούν οι σχέσεις του ατόμου με τον «εαυτό» του και τους «Σημαντικούς Άλλους» σε όλα τα πεδία της καθημερινότητας : συντροφικότητα, οικογένεια, εργασία, κοινωνία.

Ενδεικτική Θεματολογία
• Επικοινωνία. Παράγοντες που την επηρεάζουν, δεξιότητες επικοινωνίας και εμπόδια επικοινωνίας. Παραδείγματα καλής και κακής επικοινωνίας μέσα στην καθημερινότητα.
• Η διεκδικητική συμπεριφορά ενάντια στην παθητικότητα.
• Συναισθήματα και η διαχείρισή τους.
• Θυμός και επιθετικότητα. Συνώνυμες ή αντίθετες έννοιες;
• Προσωπική αυτό-αξία, εικόνα εαυτού και αυτοεκτίμηση.
• Τα όρια στις σχέσεις. Η παρεμβατικότητα των τρίτων.
• Σχέσεις ζευγαριού. Οι διαφορές των δύο φύλων. Η ανάπτυξη της συντροφικότητας. Σχήματα εξουσίας μέσα στη σχέση
• Παθολογικές συμπεριφορές μέσα στις σχέσεις. Ψυχολογική βία – κακοποίηση.

3. Διαχείριση χρόνου / Εναρμόνιση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής
Πρόκειται για ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 8 συναντήσεων που απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην καλύτερη διαχείριση του χρόνου που αφιερώνουν στην προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή. Στόχος του είναι οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να αποκτήσουν μια νέα οπτική του χρόνου, να αναγνωρίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δική τους σχέση με το χρόνο και να αποκτήσουν τα εργαλεία εκείνα με τα οποία θα πετύχουν την καλύτερη διαχείρισή του.

Ενδεικτική Θεματολογία
• Ο Χρόνος : πλεονεκτήματα και συνέπειες από την αποδοτική ή μη αντίστοιχα διαχείρισή του.
• Το «κυνήγι του ΧΡΟΝΟΥ». Οι συνεχείς προκλήσεις της καθημερινότητας με απαιτήσεις σε ξέφρενους ρυθμούς.
• Διαχείριση χρόνου – Θεωρία. Αξιολογήστε τον εαυτό σας, βάλτε στόχους.
• Διαχείριση χρόνου – Πράξη. Προτεραιότητες, οριοθέτηση, το «μαγικό ΟΧΙ».
• Διαχείριση του χρόνου εργασίας. Ευελιξία και οργάνωση. Κατανομή χρόνου ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή.
• Στρες – άγχος. Τα συμπτώματα και η διαχείρισή τους.
• Το άγχος στον εργασιακό χώρο και η αντιμετώπισή του. Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης.
• Προτάσεις για «αποσυμπίεση» της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής. Στόχος η ωρίμανση και η «αυτοπραγμάτωση».

4. Διαχείριση κρίσεων στην καθημερινότητα
Πρόκειται για ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 8 συναντήσεων που απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν στη διαχείριση δύσκολων συνθηκών ζωής. Στόχος του είναι να νιώσει το άτομο πιο ασφαλές ως προς τους εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και στη συνέχεια παρέμβασης στη «δυσκολία» όταν προκύψει.

Ενδεικτική Θεματολογία
• Το ζευγάρι στον κύκλο της ζωής – Νέες μορφές οικογένειας.
• Διαζύγιο – Χωρισμός και οι συναισθηματικές του προεκτάσεις. Εξωσυζυγικές σχέσεις.
• Κακοποίηση – Μορφές βίας μέσα και έξω από την οικογένεια.
• Απώλεια αγαπημένου προσώπου – Πένθος.
• Σωματική ασθένεια – Διαταραχές συναισθήματος – Ψυχοσωματικά συμπτώματα.
• Εργασιακό άγχος - Απώλεια εργασίας – Ανεργία – Συνταξιοδότηση.
• Εστιάζοντας στη λύση και όχι στο πρόβλημα.
• Εργαστήριο θετικής σκέψης.

Διάρκεια των προγραμμάτων συμβουλευτικής
Κάθε ένα από τα παραπάνω προγράμματα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής διαρκεί 4 μήνες. Πρόκειται για 8 δίωρες συναντήσεις (16ώρες) στο σύνολο, 2 φορές το μήνα ανά δεύτερη εβδομάδα. Η σύνθεση της ομάδας μπορεί να είναι από 5 μέχρι 7 άτομα.

Όσοι / όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν στα παραπάνω προγράμματα εκπαίδευσης - συμβουλευτικής μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη υλοποίησης τους ψυχολόγο/παιδοψυχολόγο - ψυχοθεραπεύτρια κ. Ιφιγένεια Αρίδη – Παυλίδη.
Εγγραφές / δηλώσεις συμμετοχής έως τέλη Οκτωβρίου.
Τηλ. Επικοινωνίας : 2422 0 25779 /  6974 229881