Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά κινητών και ακινήτων της Ε.Σ.ΑΛΜ. (υπό εκκαθάριση)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά κινητών και ακινήτων της Ε.Σ.ΑΛΜ. (υπό εκκαθάριση)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

«Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αλμυρού» (Ε.Σ.ΑΛΜ.) (υπό εκκαθάριση)
Ο εκκαθαριστής της υπό εκκαθάριση  Β’-βάθμιας Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης  με την επωνυμία «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αλμυρού» (Ε.Σ.ΑΛΜ.) με έδρα τον Αλμυρό Μαγνησίας, Σάββας Τσόγκας
ΚΑΛΕΙ
κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την αγορά:
α) των ακινήτων παγίων της: Silos, Τυροκομείο, Ψυγεία, Κυλινδρόμυλος, Αποθήκες, Κτίριο Σούπερ-Μάρκετ, Κονσερβοποιείο, αγροί.    
β) των κινητών παγίων της: Φορτηγά αυτοκίνητα, Clark.
γ) διαφόρων παγίων υλικών: Παγολεκάνες, Μεταλλική κατασκευή σκεπής, μηχανήματα βιοτεχνίας Φυραμάτων &  Κυλινδρομύλου  κ.ά.  
που ανήκουν στην κυριότητα , νομή και κατοχή της ενώσεως.   

Τρόποι επικοινωνίας :
Τηλέφωνο: 2422025577 Κινητό: 6948362130
Email: savtsogas@gmail.com  -- esalmek@gmail.com

ΑΛΜΥΡΟΣ 30-8-2018    
Ο Εκκαθαριστής Σάββας Τσόγκας