Πρόσκληση στον εορτασμό των Αγ. Αναργύρων στο Μετόχι της Ι.Μ. Άνω Ξενιάς στον Πτελεό

Πρόσκληση στον εορτασμό των Αγ. Αναργύρων στο Μετόχι της Ι.Μ. Άνω Ξενιάς στον Πτελεό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ἡ Ἱερὰ Ἱστορικὴ καὶ Παλαίφατος Μονὴ τῆς Ἄνω Ξενιᾶς προσκαλεῖ τοὺς εὐσεβεὶς χριστιανοὺς

τὴν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 16ΗΝ καὶ τὴν ΠΕΜΠΤΗΝ 17ΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ἐ.ἔ. στὸ Ἱερὸν Μετόχιόν της, τὸν Ἅγιον Παντελεήμονα ὅπου εὑρίσκεται εἰς τὸν Πτελεὸν γιὰ νὰ πανηγυρίσει τὴν σύναξιν πάντων τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Τὴν Τετάρτην 16ην Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 17:30 ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ μετὰ Ἀρτοκλασίας καὶ Θείου Κηρύγματος, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Νεκταρίου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.  
Τὴν ἑπομένην, Πέμπτην 17ην Ὀκτωβρίου καὶ περὶ ὥραν 07:00 θά τελεσθεῖ ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία καὶ Ἁγιασμὸς ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς συγκομιδῆς τῶν ἐλαιῶν.

Εἰς τὰς ἀνωτέρῳ Ἀκολουθίας τῆς Πανηγύρεως θὰ τεθοῦν εἰς προσκύνησιν τὰ Ἱερὰ Λείψανα τῶν Ἁγίων Παντελεήμονος Ἐρμολάου καὶ Τρύφωνος.