Πως κατανέμονται οι έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού

Πως κατανέμονται οι έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών της 26ης Μαίου 2019 οι έδρες κατανέμονται ως εξής:

 

 

 

Αλμυρός - Ευθύνη και Δημιουργία, Δημήτρης Εσερίδης

10 έδρες από τις οποίες 7 στον Αλμυρό, 2 στον Πτελεό και 1 στη Σούρπη

Δημοτική Πρωτοβουλία, Βαγγέλης Χατζηκυριάκος

10 έδρες από τις οποίες 6 στον Αλμυρό, 1 στην Ανάβρα, 2 στον Πτελεό και 1 στη Σούρπη

Ζωή Αλλάζουμε, Ζωή Ράππου-Μάμαλη

5 έδρες από τις οποίες 4 στον Αλμυρό και 1 στη Σούρπη

Λαϊκή Συσπείρωση, Σάββας Τσόγκας

2 έδρες από τις οποίες 1 στον Αλμυρό και 1 στη Σούρπη.

 

Ανά εκλογική περιφέρεια

Αλμυρός 18 έδρες:
Συνδυασμός Δ. Εσερίδη, (6 έδρες από τη Β' κατανομή και 1 από την Γ') σύνολο 7
Συνδυασμός Βαγ. Χατζηκυριάκου: (6 έδρες από τη Β' κατανομή) σύνολο 6
Συνδυασμός Ζ. Ράππου: (3 έδρες από τη Β' κατανομή και 1 από την Γ') σύνολο 4
Συνδυασμός Σ. Τσόγκα: (1 έδρα από τη Β' κατανομή) σύνολο 1

Ανάβρα 1 έδρα:
Συνδυασμός Βαγ. Χατζηκυριάκου: (1 έδρα από την Α' κατανομή) σύνολο 1

Πτελεός 4 έδρες:
Συνδυασμός Δ. Εσερίδη, (1 έδρα από τη Β' κατανομή και 1 από την Γ') σύνολο 2
Συνδυασμός Βαγ. Χατζηκυριάκου:  (1 έδρα από τη Β' κατανομή και 1 από την Γ') σύνολο 2

Σούρπη 4 έδρες:
Συνδυασμός Δ. Εσερίδη, ((1 έδρα από την Β' κατανομή) σύνολο 1
Συνδυασμός Βαγ. Χατζηκυριάκου: (1 έδρα από την Β' κατανομή) σύνολο 1
Συνδυασμός Ζ. Ράππου: (1 έδρα από την Γ' κατανομή) σύνολο 1
Συνδυασμός Σ. Τσόγκα: (1 έδρα από τη Γ' κατανομή) σύνολο 1

Να επισημάνουμε ότι δεν είναι επίσημα αποτελέσματα και πρόκειται για εκτιμήσιες που έχουν γίνει βάσει υπολογισμών με την σχετική εγκύκλιο για τις εκλογές της 26ης Μαϊου.