Πώς θα γίνει η επιστροφή του έκτακτου μερίσματος στις επιχειρήσεις

Πώς θα γίνει η επιστροφή του έκτακτου μερίσματος στις επιχειρήσεις

Όλες οι κερδοφόρες επιχειρήσεις –ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ, ΙΚΕ ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες- που πληρώνουν προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά, η οποία έχει υπολογιστεί με συντελεστή 29% θα πάρουν πίσω χρήματα από την εφορία μέχρι το τέλος του χρόνου.

Και αν δεν έχουν πληρώσει το σύνολο των φορολογικών τους υποχρεώσεων, τότε το ποσό που τους αναλογεί θα συμψηφιστεί με τις εκκρεμείς υποχρεώσεις είτε αυτές προέρχονται από ΕΝΦΙΑ είτε από φόρο εισοδήματος είτε από ΦΠΑ. Ουσιαστικά, προωθείται εκ νέου υπολογισμός της προκαταβολής φόρου και με αυτό τον τρόπο οι κερδοφόρες εταιρείες θα μοιραστούν 139 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου.

Τα χρήματα αυτά δεν αποτελούν πρόσθετο «δώρο» προς τις επιχειρήσεις. Θα τους δίδονταν ούτως ή άλλως με το εκκαθαριστικό του 2020. Η διαφορά είναι ότι η επιστροφή γίνεται 10 μήνες νωρίτερα και για να τονωθεί η ρευστότητα του συστήματος αλλά και για δημοσιονομικούς λόγους καθώς φεύγει ένα βάρος από τον δύσκολο προϋπολογισμό του 2020 και προστίθεται στον προϋπολογισμό του 2019 για τον οποίο έχει ήδη διασφαλιστεί η επίτευξη του επιδιωκόμενου πρωτογενούς πλεονάσματος.

Η φετινή προκαταβολή θα υπολογιστεί με συντελεστή 24% και όχι με συντελεστή 29% που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την εκκαθάριση του Ιουλίου. Η διαφορά, θα επιστραφεί στις επιχειρήσεις ή θα συμψηφιστεί με εκκρεμείς φορολογικές υποχρεώσεις.

Το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη το μέτρο με τον φόρο των επιχειρήσεων προκύπτει από το ακόλουθο παράδειγμα: εταιρεία με κέρδη 100.000 ευρώ, πλήρωσε φόρο 29.000 ευρώ για τα κέρδη που εμφάνισε στη φετινή φορολογική δήλωση και τα οποία αφορούσαν στη χρήση του 2018. Επίσης, πλήρωσε και επιπλέον 29.000 ευρώ ως προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά (σ.σ τα κέρδη του 2019 που θα φορολογηθούν το 2020). Αφαιρέθηκαν βέβαια τα 29.000 ευρώ  που είχαν δοθεί ως προκαταβολή για τα κέρδη του 2018 και ο τελικός λογαριασμός στο φετινό εκκαθαριστικό ήταν 29.000 ευρώ. Αυτό το ποσό, πληρώνεται σε δόσεις με την τελευταία να καταβάλλεται τον Δεκέμβριο.

Αν δεν άλλαζε τίποτα, το 2020, θα έβγαινε ένα εκκαθαριστικό στο οποίο θα υπολογιζόταν φόρος με συντελεστή 24% ενώ με τον ίδιο συντελεστή θα υπολογιζόταν και η προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά. Άρα, η εταιρεία θα πλήρωνε 24.000 ευρώ για τη χρήση του 2019 συν 24.000 ευρώ ως προκαταβολή για τη χρήση του 2020 μείον 29.000 ευρώ που ήταν η προκαταβολή από φέτος. Έτσι, ο τελικός λογαριασμός θα έφτανε στα 17.000 ευρώ έναντι 29.000 ευρώ το 2019.

Αντί η επιχείρηση να χρειαστεί να περιμένει το καλοκαίρι του 2020 για να δει αυτή τη μείωση, θα εισπράξει από τώρα μια «προκαταβολή». Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα υπολογίσει εκ νέου την φετινή προκαταβολή ώστε από τα 29.000 ευρώ να πέσει στα 24.000 ευρώ. Η διαφορά των 5000 ευρώ θα πιστωθεί στις επιχειρήσεις. Όσο για το εκκαθαριστικό του 2020 θα δείξει τα εξής: φόρος για τα κέρδη του 2019: 24.000 ευρώ συν προκαταβολή 24.000 ευρώ για τα κέρδη του επόμενου έτους μείον προκαταβολή 24.000 ευρώ που θα έχει δοθεί από φέτος: τελικός λογαριασμός του 2020: 24.000 ευρώ.

www.thetoc.gr